Upplandsnytt om kösituationen på Akademiska sjukhuset | Sverigedemokraterna Uppsala

Upplandsnytt om kösituationen på Akademiska sjukhuset

Radio Uppland tar idag upp det faktum att Landstinget i Uppsala län har de bland sämsta kötiderna inom den specialiserade vården i landet och att de fyra oppositionspartierna är kritiska till detta. I sammanhanget nämns mycket kort SD:s förslag till åtgärder. Nedan utvecklas dessa tankegångar mer utförligt.

Partiet vill att man ska fokusera på kärnverksamheten och omprioritera från andra områden, till exempel kultur, invandring och FoU-medel som inte är statliga (den absoluta merparten är statliga bidrag), till det som är landstingets grundläggande uppdrag, det vill säga hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

SD vill upphöra med kostnadsfri vård till illegala invandrare. Det ska avsättas mer resurser till Akademiska sjukhuset, bland annat till fler AT- och ST-läkare. Dessutom bör det skapas fler vårdplatser och -avdelningar, och det måste bli ett stopp på de omfattande nedstängningarna av befintlig, fungerande och välbehövlig verksamhet.

Parallellt med stora ombyggnationer som Framtidens Akademiska – som förvisso också behövs – med inga nya vårdplatser och med lånade miljardbelopp som finansiering borde landstinget se till att länsinvånarna får den vård de behöver. Det behöver därutöver säkerställas att våra egna uppländska patienter kommer i första hand.

Sverigedemokraterna vill omprioritera. Med besparingar på kulturen. Och mindre forskning på Akademiska så att sjukhuset i stället får fler vårdplatser.

Mer information:

Oppositionen kritisk till de långa vårdköerna (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2013-09-19)

Vården i fokus. Sverigedemokraternas förslag till landstingsplan och budget (LPB) för Landstinget i Uppsala län 2014–2016 (Sverigedemokraterna Uppland, uppland.sverigedemokraterna.se)