Sverigedemokraternas mål och budget 2017-2019 för Uppsala kommun | Sverigedemokraterna Uppsala

Sverigedemokraternas mål och budget 2017-2019 för Uppsala kommun

Sverigedemokraterna presenterade nyligen partiets mål och budget för Uppsala kommun. Som Uppsalas enda riktiga oppositionsparti föreslår vi en rad lösningar och förbättringar i jämförelse med andra partiers budgetar.

Visionen är att:

”Uppsala ska vara en välmående och demokratisk kommun, där alla medborgare har möjlighet att
påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Samhället är präglat av omtanke och
tradition med gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan
medborgarna.”

Sammanfattning av budgetförslaget:

* Skattesatsen återställs till 20,84 öre, dvs den skatt som gällde innan skatten höjdes vid årsskiftet.

* Budgeten har ett tryggt resultatmål om 175 mnkr för 2017.

* Effektiviseringsmål i linje med de rödgröna huvudförslaget.

* Budgetens löften finansieras genom minskade anslag för invandring, kultur, politikerarvoden och arbetsmarknadsåtgärder.

* Riktiga satsningar: vad som kallas satsning är endast det som innebär riktiga förbättringar, vilket innebär att mer pengar kopplat till fler brukare och inflation inte räknas som satsningar.

* Folkomröstning om invandringsmottagandet under 2017.

* 5 mnkr för snabbare bygglovshantering och 5 mnkr för lägre bygglovsavgifter.

* 20 mnkr för mindre klasser och 30 miljoner för att i övrigt nå fram till SD:s mål och uppdrag för skolan.

* 5 mnkr för bättre mat inom skola och omsorg.

* 30 mnkr för att förbättra personalnärvaron hos brukare inom omsorgen.

* Färdtjänstavgiften sänks med 20 procent.

* Trygghetslarm blir avgiftsfria. Larmen blir därmed inte längre en plånboksfråga.

* 20 mnkr i årlig extrasatsning för att förbättra samhällsservicen utanför staden. Det kan handla om att bygga ut och behålla äldreomsorg, skolor och annan kommunal service.

Nedan kan du ta del av budgeten i dess helhet.

Mål och budget 2017-2019 SD