Sverigedemokraterna vill ha svar om Uppsala Cancer Clinic | Sverigedemokraterna Uppsala

Sverigedemokraterna vill ha svar om Uppsala Cancer Clinic

Sverigedemokraternas landstingsråd i Landstinget i Uppsala län,  har idag fredagen den 1 mars inkommit med en interpellation till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD) om varför landstinget ännu inte ingått ett vårdavtal med Uppsala Cancer Clinic (UCC) och när det kan tänkas ske.

Se nedan för interpellationen i sin helhet. Diarienummer är CK2013-0117.

Interpellation om vårdavtal med Uppsala Cancer Clinic

I lokalmedierna har man de senaste månaderna kunnat ta del av den eviga följetongen om att Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset saknar vårdavtal med Uppsala Cancer Clinic (UCC) och således inte remitterar patienter dit, varför patienter i vårt landsting får bekosta denna mycket dyra vård själva. Detta trots att andra landsting skickar sina patienter till UCC.

Sverigedemokraterna menar att det är mycket allvarligt att landstinget på detta sätt riskerar patienters liv genom att inte tillse att de kan få adekvat vård. Samtidigt vet vi att Akademiska sjukhuset lägger ned flera avdelningar och skär ned antalet vårdplatser radikalt, vilket så klart påverkar patitentsäkerheten i vårt landsting mycket negativt. Uppsala är det enda landsting i landet som inte når upp till kömiljarden heller.

I UNT 2013-02-24 kan man läsa att produktionsstyrelsens ordförande, tillika landstingsrådet, Ludvig Larsson (FP) uttalar sig positivt till att landstinget ingår ett avtal med UCC, men frågan är hur övriga Alliansen och den ansvariga styrelseordföranden ser på saken. Sverigedemokraterna kräver att landstinget ingår ett sådant avtal omgående så att inte fler patienters liv riskeras.

Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD):

1. Varför har Landstinget i Uppsala län ännu inte tecknat ett vårdavtal med Uppsala Cancer Clinic?

2. När kommer landstinget att teckna ett avtal med eller åtminstone, likt andra landsting, börja remittera patienter till den aktuella kliniken?

3. Varför kan andra landsting skicka sina patienter till UCC men inte vårt eget?

Uppsala 2013-03-01

Landstingsråd (SD)