Sverigedemokraterna överklagar beslut om bostadsrätter åt nyanlända | Sverigedemokraterna Uppsala

Sverigedemokraterna överklagar beslut om bostadsrätter åt nyanlända

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober i år avhandlades ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, något som avslogs av de andra partierna. Eftersom ärendet är så pass politiskt laddat behöver frågan enligt kommunallagen avgöras i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Med anledning av detta överklagas nu beslutet till förvaltningsrätten av Sverigedemokraterna Uppsalas ordförande Simon Alm.

Simon Alm om ärendet: – ”Det är uppenbart att frågan är laddad ur ett politiskt perspektiv. Det finns en stor skillnad bland partierna i frågan, och frågans tyngd är helt klart tillräcklig för att vara föremål för debatt och beslut i kommunfullmäktige. Av just den anledningen försöker nu de rödgröna och stora delar av alliansen undvika att frågan lyfts i kommunfullmäktige. De är rädda för att låta frågan få den uppmärksamhet den förtjänar.”

Han fortsätter:  – ”Det här är ett fall där vi både är emot ärendet i sig och även formen för hur man fattat beslutet. Det måste demokratiskt sett vara mer insyn och debatt när såhär pass viktiga beslut fattas. Vi har överklagat liknande fall tidigare och vunnit i förvaltningsrätten. Jag tror vi har mycket goda chanser att vinna även denna gång.”

Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2016-10-31