Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala | Sverigedemokraterna Uppsala

Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala

Idag presenterar gratistidningen Uppsalatidningen en lokal opinionsmätning som visar att Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala kommun. Valprognosen är utförd av företaget MFL Kommunikation för Uppsalatidningen och genomfördes även 2006, men då var Sverigedemokraterna inte med som svarsalternativ och särredovisades inte eftersom vi saknade representation i Uppsala kommunfullmäktige.

I mätningen får SD 3,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter och nästan 70 procent från 2,3 procent i kommunvalet 2006. Sverigedemokraterna noterar den överlägset största ökningen i mätningen och den näst största förändringen, då endast Kristdemokraterna har en större förändring på –1,7 procentenheter. Nästan en fjärdedel är osäkra eller tänker rösta blankt. 1 153 personer fick svara på frågan ”Vilket politiskt parti kommer du att rösta på i kommunvalet i Uppsala?” per telefon i undersökningen, som genomförts 9–15 augusti. Svarsfrekvensen är 84,8 procent.

Förstanamnet i Uppsala kommenterar:

– Detta är förstås ett väldigt glädjande resultat för alla sverigedemokrater i allmänhet och alla sverigedemokratiska Uppsalabor i synnerhet. Sverigedemokraterna går starkt framåt, vilket visar att vårt arbete i kommunfullmäktige och på andra arenor ger effekt, men framför allt visar det att alltfler Uppsalabor upplever den stora otryggheten som inte minst kommit till uttryck i och med de invandrarrelaterade upploppen i stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen med flera. Även när konstnären Lars Vilks besökte Uppsala universitet för att hålla ett föredrag blev han angripen av muslimska extremister, vilket visar att vi måste lyfta frågan om islamiseringen mer här i Uppsala.

– Allt detta är jag övertygad om att många Uppsalabor ser och förstår, vilket det faktum att ungefär fyra procent är beredda att ge oss sin röst vittnar om. Då har man också endast ett alternativ, nämligen Sverigedemokraterna, att vända sig till för att få in sunt förnuft i svensk politik och på allvar åtgärda dessa allvarliga problem med en ansvarslös invandringspolitik och skenande brottslighet.

– Samtidigt vet vi att vi ökar mest i nu i valspurten, inte minst då vi lockar osäkra väljare, och att vi är notoriskt underskattade i opinionsmätningar, särskilt de med telefonintervjuer. Mätningen tar inte heller hänsyn till de tre valkretsarna i Uppsalas kommunval. Trots att Alliansen får egen majoritet i undersökningen finns det ändå stor potential för oss att i valet bli vågmästare i kommunfullmäktige, och vi stänger inga dörrar. Vi tar ansvar för Uppsala och är beredda på samarbete med alla partier som går vår grundläggande politik till mötes.

Länkar:

Uppsalatidningen
Uppsalatidningen 33/2010 sidan 1
Uppsalatidningen 33/2010 sidan 4
Uppsalatidningen 33/2010 sidan 5
Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet i Uppsala kommun 2006