SR om muslimska badtider i Gottsunda | Sverigedemokraterna Uppsala

SR om muslimska badtider i Gottsunda

”Studio Ett” i Sveriges Radio P1 uppmärksammade fredagen den 20 januari 2012 de muslimska badtiderna i stadsdelen Gottsunda i Uppsala:

Fadimes betydelse idag (Studio Ett, 2012-01-20)
”Tillmötesgår patriarkala strukturer” (Upplandsnytt, 2012-01-24)

Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har sedan tidigare lämnat in en interpellation i ämnet:

Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet

Till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande

På det kommunala Gottsundabadet anordnas så kallade tjejkvällar mellan klockan 18 och 20 på söndagkvällar. Detta marknadsförs på Fyrishovs hemsida med texten: ”Söndagar mellan klockan 18 och 20 har tjejerna hela Gottsundabadet för sig själva. Både gym och bad. En perfekt avslutning på veckan.” Vid en första anblick låter det både attraktivt och en smula gemytligt. Men när man skärskådar bakgrunden till det hela och reflekterar kring behovet av dessa tjejkvällar blir bilden en annan.

Gottsunda är en stadsdel med en hög andel innevånare med utländsk bakgrund, många med rötter i muslimska länder, vilket medför att den muslimska kulturen får sägas vara utbredd i Gottsunda. Denna muslimska kultur tillåter inte män och kvinnor att bada tillsammans, ty risken att de badande kvinnorna skulle egga och hetsa upp männen vore alltför stor.

På direkt fråga har företrädare för Gottsundabadet bekräftat att dessa tjejkvällar är tillskapade och avsedda just för muslimska kvinnor. Därom råder med andra ord inget tvivel.

Detta är inte på något sätt unikt för Uppsala, utan förekommer på många platser runt om i landets kommuner. Det avspeglar sig även i skolornas simundervisning, där flickor med muslimsk bakgrund inte kan tillgodogöra sig undervisningen med hänsyn till deras religiösa bakgrund.

Att då anordna särskilda tjejkvällar kan verka oskyldigt och behjärtansvärt, men är i själva verket förödande. Det skapar en onödig segregation och spär på det utanförskap som många av dessa flickor och kvinnor redan omfattas av. I stället måste vi från samhällets sida skapa förutsättningar för att män och kvinnor, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kan leva och verka tillsammans, överallt i samhället – inklusive simbassängen.

Med anledning av det ovan anförda vill vi rikta följande frågor till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande:

1. Anser du att detta är något positivt för integrationen och den kulturella sammanhållningen i Uppsala kommun?
2. a) Om ja på föregående fråga, hur kan ökad uppdelning och åtskiljande mellan kvinnor och män bidra till att stärka den – typiskt svenska – jämställdheten?
b) Om nej, vad avser du vidta för åtgärder för att förändra detta?

Uppsala den 26 september 2011