Simon Alm (SD) svarar Landsbygdspartiet | Sverigedemokraterna Uppsala

Simon Alm (SD) svarar Landsbygdspartiet

Nedanstående replik av Simon Alm, ordförande för Sverigedemokraterna Uppsala, har publicerats på UNT Debatt.

Publicerad: 2014-05-02 11:00, senaste uppdaterad: 2014-05-02 12:05

Landsbygdspartiet ett populistiskt parti

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) förefaller enbart vara ett populistiskt missnöjesparti utan verklighetsförankring, skriver Simon Alm (SD).

Replik till Claes Littorin med flera (alla LPo) på Åsikt Uppsala 24/4:

Sverigedemokraterna sätter definitivt inte landsbygden på undantag. Vi har företrädare från landsbygden, vi går till val på en kommunlista med en överrepresentation av landsbygdsbor, och vi driver en politik som gynnar landsbygden i vår vackra kommun.

Vi har på vår lista sju landsbygdsbor bland de femton första. Det är för en kommun med en tre fjärdedelar stadsbor en god representation. SD ser att det vore olyckligt om vi tappar de erfarenheter vi också behöver från stadsbor för att kunna bedriva en god politik för hela kommunen. Vi vill nämligen att hela kommunen ska leva.

Bland övriga partier med representation i kommunfullmäktige är vi överens med LPo om att landsbygdsbor lyser med sin frånvaro. Det är väldigt tydligt bland dessa partier att endast Uppsala stad är i fokus. SD har en balans mellan erfarenheter från staden och från landet. Detta bidrar till styrkan att vi har god kännedom om problemen såväl i staden som på landet.

Det är intressant att LPo låtsas som om inget parti i dag skulle driva landsbygdsfrågor och nämner exempel på frågor som samtliga partier skulle ha glömt bort.

Att påstå något sådant är djupt ohederligt eftersom det finns ett parti i Uppsala kommunfullmäktige som motionerat om att öka bemanningen på våra deltidsbrandstationer för att man ska kunna få en mer likvärdig hjälp på landsbygden. Samma parti lyfte i sin senaste budget fram att kommunen ska ha följande inriktningsmål: ”För- och grundskola, en välutbyggd räddningstjänst, goda allmänna kommunikationer och it-tillgänglighet ska vara grunden för bra service i kransorterna.”

Partiet som drivit dessa frågor är Sverigedemokraterna. Vi har dessutom under mandatperioden drivit att kommunen ska upphäva dubbdäcksförbudet på Kungsgatan, och i vår budget har vi föreslagit utökade anslag för vinterväghållning och lägre parkeringsavgifter, fler parkeringsplatser i Uppsala för att underlätta för landsbygdsbor att tillgodogöra sig stadens utbud samt att kommunen ska sluta behandla bilister som något icke önskvärt.

Jag som sverigedemokrat kan inte förstå hur ett parti som påstår sig vilja värna om landsbygden kan ha så dålig kännedom om vilka motioner och budgetförslag som lagts under den gångna mandatperioden. Det kan endast tolkas som att LPo enbart är ett populistiskt missnöjesparti utan verklighetsförankring.

Sverigedemokraterna är ett parti med sunt förnuft, och vi anser att våra gemensamma skattemedel ska hanteras varsamt. Därför föreslår vi endast fullt ut finansierade förslag där kommunen inte behöver låna pengar eller höja skatten. Med andra ord söker vi finansiering för våra förslag genom att skära i den kraftigt subventionerade elitkulturen och genom att kommunen tar ett minskat ansvar för regeringens verklighetsfrånvända invandringspolitik. Vi har en vision om att hela kommunen ska prioriteras utan skattechock, kraftigt försämrade villkor för staden eller ohanterbar skuldökning. Sverigedemokraterna kommer, med väljarnas förtroende, att få hela kommunen att leva.

Simon Alm, Skyttorp

andranamn på Sverigedemokraternas kommunlista

Mer information:

Landsbygdspartiet ett populistiskt parti (unt.se, 2014-05-02)