Simon Alm (SD) replikerar Moderaterna om Stenhagenmoskén | Sverigedemokraterna Uppsala

Simon Alm (SD) replikerar Moderaterna om Stenhagenmoskén

I måndagens UNT fanns en replik från Simon Alm, ersättare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, till Alexander Bengtsson (M) om den nya Stenhagenmoskén införd i tidningens pappersupplaga.

Oklar finansiering bakom moskén

REPLIK till Alexander Bengtsson 6/9

STENHAGEN. Erfarenheter från de moskébyggen som redan skett i Sverige visar tydligt att de ofta sker med oklar finansiering från utländska fundamentalistgrupper. Ser man på vem som har inlämnat ansökandet om bygglov verkar så även vara fallet i Stenhagen. Detta innebär ett ideologiskt tryck på den form av islam som lärs ut i lokalen, vilken ofta går stick i stäv med svenska värderingar och lagar.

Simon Alm
Uppsala

Mer information:

Oklar finansiering bakom moskén (Simon Alm, Upsala Nya Tidning, 2013-09-16, s. B14)