Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns nya invandringsplan | Sverigedemokraterna Uppsala

Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns nya invandringsplan

Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, Simon Alm, kommenterar i UNT den rödgröna kommunledningens nya plan för invandringsmottagandet i Uppsala kommun enligt följande.

Sverigedemokraternas Simon Alm ville att man i stället skulle ha en mer återhållsam satsning på åtgärder.

– Vi har en ansträngd bostadssituation och det är svårt att få ekonomin att gå runt. I handlingsplanen är det en del åtgärder som inte är effektiva. Jag kan ifrågasätta hur bra teaterföreställningar är för integrering och vilka värderingar det är man ska lära ut, säger Simon Alm.

Mer information:

Upsala Nya Tidning (unt.se, 2016-02-08)