Simon Alm (SD) interpellerar om gatuvåld på Dragarbrunnsgatan | Sverigedemokraterna Uppsala

Simon Alm (SD) interpellerar om gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Simon Alm, ersättare i Uppsala kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, har vid Uppsala kommunfullmäktiges senaste sammanträde måndag den 25 november lämnat in följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) om gatuvåld på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala. Diarienummer är KSN-2013-1506.

Interpellation om gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Fysiskt gatuvåld i anslutning till krogar, klubbar och andra uteställen i centrala Uppsala är ett stort samhällsproblem. Detta våld förekommer oftast under kvälls- och nattetid på gator kring dessa platser. En av de allra mest drabbade gatorna är Dragarbrunnsgatan.

Ofta kan våld som sker på klubbar och krogar förhindras eller avbrytas av ordningsvakter men också polis. Våld av detta slag är mer sannolikt att leda till åtal och fällande dom, då vakterna är kunniga i att återge avgörande vittnesmål om signalement och händelseförlopp. Vid sidan av ordningsvakter finns ofta många besökare i närheten som kan delge viktiga vittnesuppgifter, även om dessa uppgifter kan vara undermåliga på grund av att eventuellt alkoholintag försämrar minnesbilden.

Våld i utomhusmiljö är däremot ett större problem, då vakter inte förekommer lika frekvent här. Eventuella förbipasserande kan i vissa fall försöka lugna eller stoppa ett händelseförlopp, men det är inte alltid människor är beredda att göra det. Det är inte ovanligt att man saknar den kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att hantera en sådan situation.

En annan förklaring är att man kan vara rädd att själv bli utsatt för våld. Här finns en stor risk att det finns få vittnen samt att de som ändå finns är berusade och därför uppger undermåliga vittnesuppgifter. Detta leder till att gärningsmännen undkommer lagen, vilket både kan leda till upprepad brottslighet och att offren inte får upprättelse.

Uppsalapolisens eget mål för uppklarning av misshandel i utomhusmiljö är låga 28 procent, alltså en dryg fjärdedel. Detta är varken avskräckande för personer som är ute efter att slåss eller tryggt för Uppsalabor och tillresta som önskar slippa drabbas av detta. Detta meningslösa gatuvåld är också en stor samhällsekonomisk kostnad på grund av den vård som krävs både direkt och för eventuella bestående men samt att den som blir misshandlad ibland måste sjukskriva sig från sitt arbete.

Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställande följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M):

1. Är du och kommunstyrelsen till freds med förekomsten av våld på Dragarbrunnsgatan?

2. Vad gör du och kommunstyrelsen idag för att minska våldet på Dragarbrunnsgatan?

3. Kommer du och kommunstyrelsen att göra något ytterligare för att minska våldet på Dragarbrunnsgatan?

Uppsala 2013-11-25

Simon Alm
Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige