SD vill ha svar om upptrappad skottlossning i Uppsala | Sverigedemokraterna Uppsala

SD vill ha svar om upptrappad skottlossning i Uppsala

Under bara januari månad i år har det förekommit fyra uppmärksammade fall av skottlossning i västra Uppsala.

Bland annat rör det sig om tre män i 17–22-årsåldern som skjutits i benet i stadsdelarna Eriksberg, Gottsunda och Valsätra. Även en annan skottlossning har förekommit i Gottsunda, där Polisen varit måltavlan.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på denna utveckling och efterfrågar nu svar från lokala Brottsförebyggande rådet och ordföranden för socialnämnden för barn och unga Anders A. Aronsson (FP) om hur man arbetar för att förhindra detta.

Se nedan för interpellationen till Uppsala kommunfullmäktige i sin helhet. Diarienummer är KSN-2013-0316.

Interpellation om utbredd skottlossning i Uppsala

På en månads tid i januari 2013 har fyra fall av skottlossning förekommit i flera stadsdelar i västra Uppsala:

1. Den första skjutningen ägde rum på nyårsdagen, tisdagen den 1 januari, i stadsdelen Eriksberg, där en 17-årig man sköts i benet.

2. Torsdagen den 10 januari larmades Polisen till Gottsunda, där skottlossning förekommit och vittnesuppgifter i medierna uppgav att man ville skjuta just poliser.

3. Natten till söndagen den 27 januari sköts en 22-årig man i benet i Gottsunda.

4. Och natten till torsdagen den 31 januari sköts en 18-årig man i benet i Valsätra.

Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till ordföranden för socialnämnden för barn och unga Anders A. Aronsson (FP):

1. Hur arbetar nämnden och Brottsförebyggande rådet för att dessa skjutningar inte skall förekomma i vår stad?

2. Vilket besked kan kommunen ge till de boende i dessa stadsdelar om hur deras trygghet tas på allvar när det samtidigt skjuts hejvilt på detta sätt?

Uppsala 2013-02-05

Pavel Gamov
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Mer information:

Inget nytt om skjutningar (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-02-11 kl. 10.56/11.02)