SD vågmästare i Uppsala i ny mätning | Sverigedemokraterna Uppsala

SD vågmästare i Uppsala i ny mätning

I en ny lokal opinionsmätning som idag torsdagen den 24 maj 2012 publiceras i den veckobaserade gratistidningen Uppsalatidningen, som täcker Uppsala och Knivsta kommuner, är Sverigedemokraterna för första någonsin vågmästare mellan de två traditionella blocken i Uppsala kommunfullmäktige.

I mätningen får Alliansen 48,1 procent samtidigt som de rödgröna partierna, som fortfarande i hög utsträckning samarbetar i Uppsala kommun, får 45,1 procent. Detta innebär att inget block får egen majoritet och att Sverigedemokraterna, som ökar från 2010 års valresultat på 3,32 procent till 3,9 procent i denna mätning, blir tungan på vågen.

Bland de andra partierna i kommunfullmäktige är det endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ökar. Även gruppen övriga partier ökar något. Signifikant är att samtliga partier i den borgerliga alliansen minskar.

– Det är förstås väldigt glädjande att vi ökar i denna mätning jämfört med valresultatet och att vi dessutom blir vågmästare i Uppsala för första gången någonsin. SD var nära att bli vågmästare i både Uppsala kommun och landstinget redan 2010, och det är vårt absoluta mål att bli det nästa gång 2014 kommenterar, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, och fortsätter:

– Redan under denna mandatperiod har vi bidragit till att avgöra flera frågor i fullmäktige. Vi är beredda att samarbeta med andra partier i utbyte mot att vi får igenom våra profilfrågor, framför allt när det gäller en ansvarsfull invandringspolitik, trygghetsfrågor och en värdig ålderdom.

– Vi kommer att fortsätta öka vår synlighet i samhället överlag fram till nästa val, som är först om två år. Dessutom kommer vi att informera mer om vårt arbete i kommunfullmäktige och varför Sverigedemokraternas politik är viktig även i Uppsala kommun. Vår fasta övertygelse är att stödet för SD kommer att öka ännu mer till nästa val.

Mätningen, som genomförts 3–14 maj 2012 av analysföretaget MAP, finns i sin helhet på uppsalatidningen.se och i Uppsalatidningens pappersupplaga på sidorna 4 och 5. Totalt har 1 157 Uppsalabor fått svara på frågan ”Vilket parti skulle du rösta på i Uppsala kommunval om det var val idag?”. Svarsfrekvensen framgår inte och inte heller om man tagit hänsyn till Uppsala kommuns tre valkretsar. Resultaten lyder som följer med respektive förändring från 2010 års valresultat inom parentes.

M 27,5 (–0,7)
FP 8,6 (–1,2)
C 6,9 (–0,1)
KD 5,1 (–0,5)
S 27,1 (+2,6)
MP 11,1 (–1,0)
V 6,9 (+0,2)
SD 3,9 (+0,6)
Övriga 2,9 (+0,3)

Länkar:

Uppsalatidningen
Uppsalatidningen, nummer 21, 24–30 maj 2012
Uppsala har blivit rödare sedan valet / Svajigt för alliansen i ny mätning (Uppsalatidningen 21/2012, s. 4–5)
Svajigt för alliansen i ny mätning (uppsalatidningen.se, 2012-05-24)