SD Uppsalas årsmöte 2013 | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsalas årsmöte 2013

Idag söndag den 3 februari 2013 höll kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala, SD Uppsala, årsmöte. Årsmötet avhölls i centrala Uppsala med ett fyrtiotal deltagare. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes, och dessutom har nyval av en ledamot och flera suppleanter skett.

– SD Uppsala har under 2012 lagt en bra grund att stå på inför kyrkovalet i höst och inte minst supervalåret 2014. Med cirka 130 medlemmar samt en bättre ekonomi och mer aktivitet än tidigare står vi väl rustade inför de utmaningar vi har framför oss. Under 2013 kommer vi att lägga i ytterligare en växel när det gäller både politik och organisation, kommenterar SD Uppsalas vice ordförande, tillika SD Upplands distriktsordförande.