SD Uppsala svarar Upplandsnytt om äldrepolitik | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala svarar Upplandsnytt om äldrepolitik

Upplandsnytt har gjort en enkät om äldres villkor i Uppsala kommun och tillfrågat samtliga sju partier i äldrenämnden. Eftersom Sverigedemokraterna idag saknar plats i denna nämnd är partiet inte heller med i enkäten.

SD Uppsala ger på eget initiativ svar på frågorna nedan.

1. Hur ofta ska de som bor i kommunens äldreboenden få komma ut i friska luften?
Varje dag. Det är en självklar rättighet att önskemålen om utomhusvistelse tillgodoses.

2. Vet du hur ofta får de som bor i kommunens äldreboenden kommer ut i friska luften i dag?
Generellt sett har tyvärr möjligheten att komma ut en låg prioritet. Utbudet varierar en hel del mellan olika boenden. Idag finns ingen relevant uppföljning eller dokumentation. Det finns säkert ett mörkertal där många inte ges tid och möjlighet att komma ut.

3. Bör det finnas ett minimikrav på hur ofta de ska få komma ut? Om ja – vilket? Om nej, varför inte?
Ja, varje dag. En skälig omfattning enligt lagstiftningen ser vi som självklarhet att inkludera daglig utevistelse. De äldre får då möjlighet att fritt välja efter behov och önskemål om att vistas ute. Vi måste värna om de äldres rätt till ett värdigt liv. Det är viktigt också att titta och utreda mer optimalt på brukarens egna särskilda värderingar, önskemål och behov.

4. Hur ska man kontrollera hur ofta de får komma ut?
Oanmälda besök på vårdboenden, att biståndshandläggarna kontrollerar hur det fungerar för vårdtagarna och att vara mer lyhörd gentemot anhöriga och de äldre själva.

5. Är du nöjd med hur det här fungerar i dag?
Nej, det finns mycket ogjort för att känna sig nöjd. De äldre måste ges valfrihet att kunna gå ut varje dag enligt sitt eget önskemål. Man kan gärna uppmuntra de äldre också på ett smidigt sätt. Det finns ett otal dementa som svarar nej på det mesta och en del i gamla generationen som tyvärr säger nej enkom för att inte ställa till besvär.

6. Vad skulle du vilja förändra?
Det är viktigt att kontinuerligt följa upp frågan om utevistelse och säkerhetsställa dokumentation som visar på en positiv förbättring.

Mer information:

MP och V vill se krav på att äldre ska få gå ut (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-09-19)

Så tycker de politiska partierna (pdf) (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-09-19)

Pappan har fått vara ute två gånger i sommar (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-09-19)

”Man ska inte fråga, bara gå ut” (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-09-20)

Frivilliga hjälper äldre ut (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-09-20)