SD Uppsala svarar Folkpartiet om svensk kultur | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala svarar Folkpartiet om svensk kultur

Idag lördag den 15 december 2012 replikerar SD Uppsalas kommunfullmäktigegrupp på UNT Debatt på en debattartikel om svensk kultur av kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) och Karin Hassan Jansson, docent i historia vid Uppsala universitet.

Publicerad: 2012-12-15 00:00

FP häcklar svensk kultur

Kommunalrådet Mohamad Hassans utspel är allvarligt.

REPLIK. Det är förståeligt varför makarna Hassan går till storms mot Sverigedemokraterna (UNT Debatt 6/12). I opinionsundersökningar på sistone ökar stödet för SD kraftigt. I flera mätningar är vi tredje största parti. Även lokalt i Uppsala har prognoser pekat på chansen för SD att bli vågmästare i både kommunen och landstinget 2014.

Detta förtar inte allvaret med kommunalrådet Mohamad Hassans (FP) utspel. Här påstås att det inte finns någon svensk kultur och att allt svenskt egentligen kommit från andra länder. Man skall tydligen förstå, för att parafrasera Tegnér, att blott barbariet var en gång fosterländskt.

Problemet med resonemanget är att det i så fall inte finns någon specifik kultur alls. Inte någon japansk kultur till exempel, och förmodligen inte någon ­libanesisk heller. Eftersom en kultur inte går att ­definiera i detalj, menar man, är den också icke-­existerande. Vi menar att synsättet är felaktigt och ohederligt.

I dag har staten påtvingat oss ett mångkulturellt samhälle med etniska, kulturella, språkliga och religiösa motsättningar inbyggda. Det är en utveckling vi ser i Gottsunda och Stenhagen men även 150 andra liknande områden över hela Sverige, för att använda Folkpartiets egen rapport Utanförskapets karta. Därför uppförs nu en ny moské i Stenhagen, som ökar segregationen, och därför har kommunen infört könssegregerade badtider på Gottsundabadet.

Det samhälle som övriga riksdagspartier byggt upp sedan 70-talet med mångkulturalism och massinvandring fungerar inte med bibehållen solidariskt finansierad välfärd, trygghet och gemenskap mellan samhällsmedborgarna. Det är ett kallt och rotlöst samhälle som fundamentalt går emot det folkhem Sverige en gång varit. I stället för att bejaka människors likheter betonas olikheterna, och samhället slits isär.

SD säger nej till segregation och splittring och ja till gemenskap och en ansvarsfull invandrings- och assimilationspolitik. Därför söker sig också allt fler både svenskar och invandrare nu till vårt parti och inte till Mohamad Hassans.

Sverigedemokraterna, Uppsala

UNT 15/12 2012

Mer information:

FP häcklar svensk kultur (Upsala Nya Tidning, 2012-12-15)