SD Uppsala säger nej till chockhöjning av slamavgift | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala säger nej till chockhöjning av slamavgift

På kommunstyrelsemötet i Uppsala kommun den 16 september 2015 behandlades ett ärende om att chockhöja avgifterna för slamhämtning. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut från den rödgröna majoriteten.

En avgiftshöjning om cirka 30 procent är en chockhöjning som inte är rimlig. SD Uppsala förordar istället en indexhöjning med tre procent årligen, då det skulle leda till en mer följsam intäktsutveckling för denna verksamhet samtidigt som utdebiteringen blir mer förutsägbar för den enskilde medborgaren.

– Denna fråga ska ses inte minst ur ett större perspektiv. Den rödgröna kommunledningen har konsekvent sedan man tillträdde för ett år sedan chockhöjt olika avgifter och taxor, något som slår hårt mot många kommuninvånare. Dessutom har man nu från majoriteten aviserat en skattechock för Uppsalaborna i sin presenterade budget, kommenterar SD Uppsalas gruppledare Simon Alm.