SD Uppsala på möte mot vindkraft | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala på möte mot vindkraft

Torsdag den 10 maj 2012 besökte SD Uppsala Almungeskolan utanför Uppsala för att lyssna till Föreningen för god livskvalitet i Almunge–Knutby och dess arbete. Ordföranden Kina Söderlund höll i mötet.

Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

Ordförande Kina Söderlund berättar om föreningens arbete mot kommunens vindkraftsplaner. Foto: SD Uppsala.

Detta möte var föreningens sista eftersom man nu låter föreningen gå i träda efter att ha lyckats med den nästintill omöjliga arbetsuppgiften att få kommunstyrelsen i Uppsala kommun att slopa planerna på storskalig vindkraftsutbyggnad i Almunge–Knutby.

I dagsläget återstår endast ett område kring Järlåsa på kommungränsen till Heby kommun för möjlig vindkraftsexploatering. Förhoppningsvis kommer dock Försvarsmakten att även framledes sätta käppar i hjulet för dessa planer så att Uppsala kommun och Uppland slipper den bullriga och miljöförstörande vindkraften.

Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, berättar om sitt perspektiv på vindkraftsplanerna. Foto: SD Uppsala.

Sverigedemokraterna säger som enda parti principiellt nej till storskalig vindkraft och hade detta som ett yrkande redan i sitt IVE-förslag i Uppsala kommunfullmäktige 2011. Även Peter Nordgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen och själv boende i Almunge, var närvarande på mötet. Dock uteblev plan- och byggnadsnämndens ordförande, tillika kommunstyrelseledamoten, Liv Hahne (M) helt och hållet, trots löften om att dyka upp.

Vi ifrån SD Uppsala vill gratulera föreningen för dess fina arbete som nu burit frukt till skillnad ifrån många andra protester mot byggnadsplaner i kommunen. Det är smått unikt både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv att man på detta sätt faktiskt lyckas stoppa de andra partiernas vindkraftsplaner, vilket förtjänar att uppmärksammas och erkännas.