SD Uppsala om biltrafik | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala om biltrafik

I dagens UNT (6/3) följs gårdagens artikel om biltrafiken i Uppsala upp med en enkät till alla partierna i Uppsala kommunfullmäktige. Nedan följer svaren från SD Uppsalas gruppledare.

UNT FRÅGAR

Vad vill ditt parti göra för att minska biltrafiken?

SD

– Sverigedemokraterna ser inget direkt
fel i att vi har biltrafik eller att den ökar
över tid. Problemet är utsläppen och
bullret. Därför hoppas vi på utveckling-
en av elbilar och jobbarför att
kommunen ska premiera dem.
– Vi vill utveckla kollektivtrafiken till
att bli prisvärd och punktlig i hela länet.
vi vill dessutom se fyra järnvägsspår
mellanstockholmoch Uppsala. Dubb-
däcksförbud, vägtullar och spårtaxi
ställer vi oss emot.

Mer information:

Mycket krävs för att nå trafikmål (Matilda Skoglöw, Upsala Nya Tidning (UNT), 2013-03-06 kl. 10.10/12.03, pappersupplagan samma dag s. A6–7)

Massiv ökning av trafiken väntas till 2030 (Matilda Skoglöw, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-03-05 kl. 12.11/17.03, pappersupplagan samma dag s. A6–7)

24 UNT: Tätare lokaltrafik men fler bilar 2030 (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-03-06 kl. 08.28/10.03)