SD Uppsala om barngruppers storlek | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala om barngruppers storlek

Ur dagens UNT angående Uppsalapartiernas åsikt om barngruppers storlek i förskolan:

Sverigedemokraterna har ingen exakt uppfattning om gruppstorlek. Partiföreträdaren från SD säger dock att han vill ha så små grupper som möjligt.

Ur Sverigedemokraternas generella riktlinjer för kommunpolitik från 2008:

Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

[…]

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster.

[…]

Sverigedemokraternas förslag
5. Barngrupperna bör generellt bli mindre.

Mer information:

Politiker vill minska barngrupper (Lennart Lindström, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-03-31)