SD Uppsala motionerar om tillståndsplikt för tiggeri | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala motionerar om tillståndsplikt för tiggeri

På kvällens Uppsala kommunfullmäktige måndag den 27 januari lämnade Simon Alm, ersättare för Sverigedemokraterna i fullmäktige, in olika fem motioner.

En av motionerna handlar om hur man kan försvåra det utbredda tiggeriet på Uppsalas gator. Motionen följer nedan i sin helhet.

Tidigare har SD Uppsala motionerat om förbud av tiggeri på allmän plats, men motionen avvisades av övriga partier.

– Vid sidan av invandringsproblematiken i Uppsala kommun är kanske tiggeriet den fråga som Uppsalaborna har mest synpunkter på när de kontaktar oss sverigedemokrater, säger Simon Alm, partiets andranamn i kommunfullmäktige, och fortsätter:

– Det är ett faktum att tiggeriet eskalerat på Uppsalas gator de senaste åren, och det är något som bekymrar många kommuninvånare. Sverigedemokraterna är det enda partiet som vill göra något konkret åt problemet.

Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning

Tiggeriet i Uppsala har under senare tid ökat lavinartat i omfattning. Förut har det handlat om ett fåtal individer i stadskärnan. Numera kan det finnas ett flertal yrkestiggare på enbart gågatan men även på andra ställen i centrum och vid affärer runt omkring i staden. Detta är ett mycket tråkigt inslag i gatubilden. Sverigedemokraterna vill inte att Uppsalaborna ska besväras av dessa ofta påträngande yrkestiggare.

Uppsala kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska behöva svälta eller sova utomhus i Uppsala eller Sverige. För de individer som på egen hand inte kan ordna med sina grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät. Därmed saknas behov i Uppsala och Sverige av att tigga pengar på det sättet som levebröd.

Bulgarien och Rumäniens inträde i Europeiska unionen har dock medfört att dessa länders sociala problem letat sig hit. Merparten av alla yrkestiggare i Uppsala och Sverige är idag från denna region. Många människor har sökt sig hit för att det är mer lönsamt att tigga här än att söka ett riktigt arbete i hemlandet. Det är ett nytt fenomen som vi måste hantera i Uppsala kommun. Problemet gestaltas även genom personer från dessa länder som på ett mycket påträngande sätt försöker sälja rosor och dylikt till förbipasserande samt även av hitresta gatumusikanter, inte minst vid resecentrum.

Hittills har kommunen tyvärr gjort vad den kan för att istället underlätta för ännu fler människor att finna lönsamhet i att tigga på våra gator. Bland annat har man meddelat att man är beredd att erbjuda husrum till dessa hitresta yrkestiggare. Man vill inte heller gå till mötes Sverigedemokraternas förslag om att tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att tiggeriet förbjuds. I andra kommuner väljer man dessutom att ge försörjningsstöd till dessa yrkestiggare. Detta anser vi sverigedemokrater är helt fel väg att gå om man vill minska förekomsten av detta inslag.

Den rimligaste lösningen vore att förbjuda tiggeriet för att detta fenomen ska upphöra. Detta har Sverigedemokraterna föreslagit i Uppsala kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod, men det har hindrats av samtliga andra fullmäktigepartier, bland annat med hänvisning till att en sådan åtgärd skulle sakna lagstöd.

I Södertälje kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri. Detta innebär att de tiggande måste söka tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet. Fördelarna med detta är att Polismyndigheten får kontroll på hur stor omfattningen är samtidigt som statistik blir lättare att föra över utvecklingen av detta tråkiga inslag i kommunen. Det kan även underlätta för Polisen att kontrollera hur länge personerna vistats i Sverige utan att kunna försörja sig själva.

Ytterligare en problematik med yrkestiggeriet i Uppsala är att det ofta är östeuropeiska kriminella ligor som organiserar detta. Organiseringen sker inte på ideell basis utan sker genom ett cyniskt utnyttjande av allt från barn till gamla och funktionsnedsatta. Detta styrks av ett flertal uttalanden från Polismyndigheten, bland annat i Tidningarnas Telegrambyrå 2007-04-11, SVT Östnytt 2009-04-13 och Skövde Nyheter 2013-05-22.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att Uppsala kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att spela musik eller bedriva ambulerande försäljning på kommunal mark i Uppsala kommun

• att Uppsala kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar på kommunal mark i Uppsala kommun

• att punkt 2 i Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter under paragraf 12 utgår

Uppsala den 27 januari 2014

Simon Alm
Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige