SD Uppsala efterfrågar kostnader för asylmottagande | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala efterfrågar kostnader för asylmottagande

Nedanstående interpellation av Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige har inlämnats till Uppsala kommun. Diarienummer är KSN-2013-0317.

Interpellation om kostnader för asylmottagande

Uppsala kommun har idag en överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län om asylmottagande av 329 st, vilket kommer att mer än fördubblas till cirka 700 st under 2013.

I UNT 2013-02-06 kommenterar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M), som ingår i Moderaternas nya invandrings- och integrationspolitiska grupp på central nivå, detta med följande:

”Ett sätt att komma vidare skulle vara om staten såg till att ersättningen till kommuner som tar emot flyktingar blir bättre.”

Tidigare har Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelseordförande i Malmö kommun och före detta ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), konstaterat att den statliga ersättningen för kommunernas asylmottagande endast täcker en bråkdel av de verkliga kostnaderna, nämligen i genomsnitt 22 procent. Detta med hänvisning till SKL:s siffror.

Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M):

1. Täcker den statliga ersättningen de kostnader som Uppsala kommun har för sitt asylmottagande både idag och historiskt?

2. Hur stora har kostnaderna för asylmottagande i Uppsala kommun varit de senaste två decennierna respektive den statliga ersättningen för kostnaderna under samma period?

3. Har Uppsala kommun tidigare genomfört, genomför man det idag eller finns det planer på genomföra en grundlig utredning av kommunens kostnader för asylmottagandet i kommunen inklusive socialbidrag och andra kostnader som inte är direkt relaterade till själva mottagandet i sig?

Uppsala 2013-02-07

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige