SD Upplands distriktsårsmöte 2013 | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Upplands distriktsårsmöte 2013

Den 3 mars 2013 höll partidistriktet Sverigedemokraterna Uppland sitt distriktsårsmöte. F

Under mötet redogjordes det för verksamheten i distriktet under året. Utöver styrelse, revision och valberedning valdes även ombud till Landsdagarna i höst.

– Det känns hedrande att få fortsätta leda verksamheten i ytterligare ett år. SD Uppland har haft ett fantastiskt år under 2012 med mycket aktivitet och många nya medlemmar. Nu lägger vi grunden för supervalåret 2014 och tar sikte på att bli vågmästare i både landstinget och kommunerna.