SD säger nej till chockhöjning av parkeringsavgifter för personal på Akademiska | Sverigedemokraterna Uppsala

SD säger nej till chockhöjning av parkeringsavgifter för personal på Akademiska

Onsdag den 15 februari lämnade Sverigedemokraternas regionråd Simon Alm in en motion till Uppsala regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige Uppsala län. I dagsläget kostar det för många anställda på akademiska sjukhuset hela 950 kr per månad i parkeringsavgifter. SD föreslog en sänkning till de tidigare avgiftsnivåerna på 450 kr.

Motionen i sin helhet kan du läsa nedan och finns att ladda ned här.


Motion om personalparkering vid Akademiska sjukhuset

Landstinget i Uppsala län, numera Region Uppsala, genomförde i april 2016 en rad försämringar kopplat till parkering vid Akademiska sjukhuset. Personal med bil som transportmedel tillhörde dem som drabbades hårdast av försämringarna.

Nedan följer en tabell som illustrerar avgiftsnivåerna för personal innan beslutet. Det kostade då 420 kr per månad för att få parkera vid sin arbetsplats.

Vid fastighets- och servicenämndens sammanträde i april 2016 var den ursprungliga tanken att försämra enligt tabellen nedan. Det innebar att avgiften för personal att parkera vid Akademiska sjukhuset drygt skulle fördubblas från 420 kr till 950 kr per månad. I praktiken kan det ses som ett löneavdrag med 530 kronor netto.

Inför sammanträdet framkom kraftig kritik från personal och fackförbund varför nämnden medgav några lättnader, bland annat att tidsintervallet för avgift skulle begränsas till 08.00-20.00. Månadskostnaden för personal med schemaläggning under dessa tider på dygnet har dock samma förhöjda månadskostnad för parkering som den i ursprungsförslaget i tabellen närmast ovan.

Region Uppsala ska vara en attraktiv arbetsgivare, varför kraftiga avgiftsuttag för parkering inte ska vara riktade mot personalen.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att återställa avgiftsnivåerna för personalparkering vid Akademiska sjukhuset till de rådande innan Fastighets- och servicenämndens beslut per 2016-04-20.

Uppsala den 15 februari 2017

Simon Alm

Regionråd (SD) Region Uppsala