(SD) replikerar på Åsikt Uppsala 24/5 | Sverigedemokraterna Uppsala

(SD) replikerar på Åsikt Uppsala 24/5

Nedanstående replik av Sverigedemokraterna Uppsalas gruppledare har idag fredagen den 24 maj publicerats på Åsikt Uppsala på unt.se.

Publicerad: 2013-05-24 10:45, senaste uppdaterad: 2013-05-24 10:05

SD tar ansvar för samtiden

Vi vill med ena benet i dåtiden och det andra i nutiden ta ansvar för vår samtid och reda upp den oreda som övriga riksdagspartier orsakat. Vi vill med vår politik förändra för att bevara det arv som vi fått av våra förfäder, skriver (SD) i ett svar till Mohamad Hassan (FP).

Mohamad Hassan (FP) frågar på Åsikt Uppsala 23/5 vilket slags arv Sverigedemokraterna förvaltar och vill bygga det svenska samhället vidare på.

SD är ett socialkonservativt parti. Vi vill i modern tappning återskapa det folkhem vi en gång byggde i Sverige under framför allt 1950- och 1960-talen och som var unikt för vårt lilla land, som varit en av världens rikaste och tryggaste nationer. Det var ett folkhem där människor kände gemenskap och samhörighet med och tillit till varandra. Det var ett folkhem som inte kände till vare sig kelgrisar eller styvbarn. Och det var framför allt ett folkhem som inte var drabbat av de inre motsättningar och konflikter vi i dag ser uppenbara sig.

Vi är också ett nationalistiskt parti. Vi står för en demokratisk och öppen nationalism som välkomnar de människor som vill bli en del av majoritetssamhället och anpassa sig till de lagar, regler och sedvänjor som gäller här. Samtidigt säger vi bestämt nej till massinvandring och mångkulturalism. Faktum är att Sverige, som en av världens äldsta nationalstater, kunnat utvecklas som demokrati mycket på grund av landets tidigare sammanhållning. Nationalismen har i vårt land varit en förutsättning för att människor känt en stark solidaritet mellan samhällsklasser och bidragit till den gemensamma välfärden.

Allt detta riskerar nu att raseras med den politik som Folkpartiet och övriga riksdagspartier står för. Konflikten står mellan en extrem invandringspolitik och en bibehållen svensk välfärdsmodell. Folkpartiets svar på detta är att avskaffa välfärden och öppna gränserna ännu mer med i förlängningen fri invandring.

Det mångkulturella samhälle som alla riksdagspartier utom SD står bakom och som etablerats sedan 1975 utan folklig förankring har nått vägs ände. Det är ett samhälle som glider isär, splittrar och segregerar. De kanske yttersta och mest allvarliga konsekvenserna uppenbarar sig nu i Husby utanför Stockholm. Även Uppsala har haft sina kravaller i Gottsunda och Stenhagen för några år sedan. Samma utveckling kan ses över stora delar av Sverige och Europa där makthavarna infört en ansvarslös splittringspolitik.

Vi Sverigedemokrater vill med ena benet i dåtiden och det andra i nutiden ta ansvar för vår samtid och reda upp den oreda som övriga riksdagspartier orsakat. Vi vill med vår politik förändra för att bevara det arv som vi fått av våra förfäder.

Det är dags att Sverige på allvar börjar föra en ansvarsfull invandrings-, kriminal-, arbetsmarknads- och bostadspolitik. Resultatet av den politik som Folkpartiet och övriga fört i över trettio års tid har lett fram till dagens rotlösa samhälle. Det är dags att ändra på det nu.

(SD) Uppsala kommunfullmäktige
UNT 24/5 2013

Mer information:

SD tar ansvar för samtiden (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-05-24)

Därför tar jag debatten med Sverigedemokraterna (Mohamad Hassan, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-05-22)