SD: Nej till Ärna som kommersiell civil flygplats | Sverigedemokraterna Uppsala

SD: Nej till Ärna som kommersiell civil flygplats

Den så kallade Ärnafrågan om kommersiell civil flygtrafik på Ärna flygplats är nu på väg att klaras upp slutgiltigt. Efter ett nej i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ifjol skickades ärendet till regeringen och miljödepartementet. Departementet har i sin tur sänt frågan på snabbremiss till Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och några andra myndigheter.

SD har inte plats i vare kommun- eller landstingsstyrelsen, men när frågan var uppe i landstingsrådsberedningen vände sig SD Upplands landstingsråd tillsammans med resten av oppositionen emot en skrivning i landstingets remissyttrande som kunde tolkas som positiv till kommersiell civil flygtrafik, varpå denna formulering ströks.

Kommunen har till skillnad från landstinget fått förlängd remisstid, varför frågan där istället behandlas i kommunstyrelsen. SD Uppsala har hela tiden ända sedan förra mandatperioden 2006/10 vänt sig emot kommersiell civil flygtrafik på Ärna av bland annat miljöskäl, hänsyn till de närboende och närheten till Arlanda. Partiet delar denna uppfattning fortfarande, vilket UNT uppmärksammar kort:

Även Sverigedemokraterna är emot civilt flyg på Ärna. Främst av miljöskäl.

Länkar:

Ärnafrågan ute på remiss (Lennart Lindström, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2012-11-07 kl. 09.52/2012-11-16 kl. 11.11)
Ärnafrågan lämnas till regeringen (Lennart Lindström, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2012-11-16 kl. 11.28/2012-11-16 kl. 13.11)
Inget civilflyg på Ärna? (Jan Nordling, TV4 Nyheterna Uppsala, tv4play.se, 2012-11-01 kl. 04.31)
Uppsala kommun tar inte ställning i frågan om civilflyg på Ärna (Lisa Helgesson, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2012-11-17 kl. 11.31)