SD motionerar om traditionella skolavslutningar | Sverigedemokraterna Uppsala

SD motionerar om traditionella skolavslutningar

Idag tisdagen den 22 maj 2012 lämnade Sverigedemokraterna in en motion till Uppsala kommunfullmäktige om att Uppsala kommun skall anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan för de elever som så önskar.

På senare år har alltfler skolor valt att flytta sina skolavslutningar från kyrkan till andra lokaler. I Uppsala kommun har Tiundaskolan och Västra Stenhagensskolan dessutom valt att ta bort nationalsången från skolavslutningsfirandet.

– Förslaget om att kommunens skolor skall anordna traditionella skolavslutningar ligger helt i linje med Sverigedemokraternas värdekonservativa politik som värnar den svenska kulturen, där det kristna arvet länge spelat en viktig roll. Vi ser också fram emot debatten i fullmäktige eftersom vi vet att Kristdemokraterna tidigare drivit denna fråga, och vi förväntar oss stöd från KD för vår motion, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

Motion om traditionella skolavslutningar

I skrivande stund närmar vi oss skolavslutningar i kommunen, och Sverigedemokraterna vill med anledning av detta aktualisera en viktig och stundtals flitigt debatterad fråga.

SD är ett icke-konfessionellt parti men värnar de västerländska, kristna värderingarna och den långa tradition det kristna arvet har i Sverige och i vår kultur. Med den bakgrunden anser vi att skolorna har en skyldighet i form av värdeförmedlande institution att erbjuda eleverna kontinuitet och tradition och därför anordna skolavslutning i kyrkan om ett visst antal elever och föräldrar så önskar.

Givetvis innebär inte det att alla elever skall tvingas vara i kyrkan eller att kyrkan skall hålla en religiös ceremoni, utan det handlar om trygghet och tradition för dem som anser det vara viktigt. Många elever och föräldrar tycker det, och på flera håll där rektorer eller politiker tagit beslut om att skolorna inte skall fira sin avslutning i kyrkan har det blivit starka protester ifrån föräldrar, elever och i viss mån även lärare.

I UNT 2011-06-09 och Upplandsnytt dagen därpå framkom det exempelvis att man på de kommunala grundskolorna Tiundaskolan och Västra Stenhagenskolan i Uppsala kommun till och med gått så långt som att man plockat bort nationalsången från skolavslutningarna.

Vi anser att möjligheten för dem som traditionsenligt vill fira skolavslutningen i kyrkan bör finnas samtidigt som möjligheten att avstå givetvis skall beaktas.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att de kommunala skolorna skall vara skyldiga att, i samråd med församlingarna, anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar

• att de kommunala skolorna skall vara skyldiga att ställa frågan om man vill hålla sin avslutning i kyrkan till eleverna och samordna kyrkliga avslutningar om minst 10 procent av eleverna så önskar.

Uppsala den 22 maj 2012

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige