SD kräver svar om kommunens samarbete med Uppsalamos​kén | Sverigedemokraterna Uppsala

SD kräver svar om kommunens samarbete med Uppsalamos​kén

Sverigedemokraterna i Uppsala kommun har idag torsdagen den 17 maj 2012 lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, där partiet kräver svar om Uppsala kommuns samarbete och samverkan med Uppsala moské och Islamiska föreningen i Uppsala.

Detta efter att SVT:s ”Uppdrag granskning” igår onsdagen den 16 maj avslöjade med dolda filminspelningar att företrädare för bland annat Uppsalamoskén uttryckt sig mycket negativt om kvinnors rättigheter och positivt om bland annat månggifte och våld i nära relationer.

SD Uppsala vill veta om Uppsala kommun har eller har haft ett samarbete eller samverkan med Uppsala moské och föreningen som äger moskén samt hur detta samarbete i så fall ser/har sett ut samt om bidrag delas/har delats ut och efter vilka kriterier i så fall.

Interpellation om kommunens samarbete med Uppsala moské

Till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)

Uppsalas än så länge enda fullskaliga moské drivs av Islamiska föreningen i Uppsala. Denna förening spelade en central roll i reportaget ”Imamernas råd” i programmet ”Uppdrag granskning”, som sändes i Sveriges Television onsdagen den 16 maj 2012. Där besökte två nikabbeklädda kvinnor moskéns företrädare för att be om råd i frågor kring månggifte, rätten att neka till samlag, våld i nära relationer och vikten av att polisanmäla detta våld.

Svaren kvinnorna fick var bland annat att månggifte är tillåtet enligt islams lära. En rättrogen muslim kan ha upp till fyra fruar, som dessutom skall kuvas. Fruarna får inte polisanmäla sin man om de skulle bli misshandlade. Företrädaren för moskén, Abdul Wadod, var väldigt tydlig på just denna punkt och menade att Polisen inte under några omständigheter skulle blandas in i det våld kvinnorna drabbades av.

Kvinnorna var förvisso anlitade som skådespelare av ”Uppdrag granskning”, men då inspelningen genomfördes med dold kamera får man anta att svaren varit desamma även i ett autentiskt samtal.

Programmet föranledde ansvariga ministrar ifrån regeringen att omedelbart gå ut i medierna och spekulera i huruvida det statliga stödet till trossamfund kan komma att regleras i framtiden, då ett av kraven för att erhålla detta stöd är att trossamfundet skall ”bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Jämställdhet mellan kvinnor och män, monogami och kvinnors rätt till trygghet i nära relationer får sägas ingå i dessa grundläggande värderingar.

Likaså bör detta leda till att Uppsala kommun rannsakar sig själv, sitt bidragsgivande och kriterierna för detta. Först och främst behöver det utredas om och hur samarbetet mellan Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala och Uppsala kommun ser ut samt därefter om ekonomiskt stöd förekommer i någon form och i så fall vilka kriterier som finns uppställda för detta.

Med anledning av det ovan anförda vill jag rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M):

a) Har Uppsala kommun tidigare haft eller förekommer det i dagsläget någon form av samarbete eller samverkan med Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala?

b) Om ja, hur ser detta samarbete eller denna samverkan ut respektive hur har det sett ut?

c) I det fall ekonomiska bidrag delas ut idag eller tidigare har delats ut, på vilka kriterier sker detta respektive har detta skett?

d) Hur stora är dessa ekonomiska bidrag i så fall respektive hur stora har de varit?

e) Hur påverkar ”Uppdrag gransknings” reportage ”Imamernas råd” som sändes den 16 maj 2012 i SVT din syn på förutsättningarna för samarbete eller samverkan med Uppsala moské/Islamiska föreningen i Uppsala?

Uppsala den 17 maj 2012

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Länkar:

SD kräver svar om moské (Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2012-05-21 kl. 10.24)
Sverigedemokraterna lämnar interpellation om moské (TV4 Nyheterna Uppsala, facebook.com, 2012-05-18 kl. 15.49)
SD kräver svar om Uppsalamoskén (18 minuter, unt.se, 2012-05-21, s. 3)