Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet | Sverigedemokraterna Uppsala

Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

Nedanstående replik  är införd i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

Könssegregation – är det något att sträva efter?

Publ: 22 feb 2012 00:00

Unt.se » Debatt

Könssegregation – är det något att sträva efter?

REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala