Region- och trafikpolitiskt utskottsmöte med SD Uppsala | Sverigedemokraterna Uppsala

Region- och trafikpolitiskt utskottsmöte med SD Uppsala

Region- och trafikpolitiske utskottsledaren Roger Thelander (SD) höll utskottsmöte. Foto: SD

Region- och trafikpolitiske utskottsledaren Roger Thelander (SD) höll utskottsmöte. Foto: SD

Den 3 december hade Sverigedemokraterna Uppsalas region- och trafikpolitiska utskott ett utskottsmöte under ledning av utskottsledare Roger Thelander (SD), ledamot i landstingets kollektivtrafiknämnd samt Regionförbundets klimat- och infrastrukturberedning. Under mötet behandlades framför allt arbetet i kollektivtrafiknämnden och dagspolitiska frågor kopplade till kollektivtrafik.