Rapport ifrån Uppsala kommunfullmäktige 27/3 2012 | Sverigedemokraterna Uppsala

Rapport ifrån Uppsala kommunfullmäktige 27/3 2012

Igår kväll måndagen den 27 mars 2012 kl. 16.30–22.00 avhölls årets tredje sammanträde med Uppsala kommunfullmäktige, reservdagen tisdagen den 31 januari oaktad.

Mötet innehöll få interpellationer och frågor – närmare bestämt fyra, varav en bordlades, respektive noll. Beslutsärendena var endast fyra till antalet. De första två ärendena – ny modell för taxa inom miljöbalkens område och strålskyddslagen respektive delegation till plan- och byggnadsnämnden – innehöll inga större stridsfrågor och klubbades utan diskussion.

De andra två ärendena behandlade dels detaljplan för kvarteret Seminariet, dels fördjupad översiktsplan för Storvreta. I dessa två debatter deltog SD med anföranden.

I frågan om Seminariet yrkade SD:s båda ledamöter på i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. Voteringsresultatet blev 48–33 (M + S + KD kontra MP + C + FP + V + SD). Därmed återremitterades ärendet till kommunstyrelsen genom en så kallad minoritetsåterremiss, där endast en tredjedel av kommunfullmäktige krävs. Trots spekulationer om att vissa socialdemokrater och moderater skulle rösta emot partilinjen vågade ingen göra detta.

Vad beträffar översiktsplanen för Storvreta yrkade gruppledare på bifall till kommunstyrelsens förslag. Ärendet återremitterades dock till kommunstyrelsen efter voteringsresultatet 42–39 (C + M + FP + KD + SD kontra V + S + MP). Vid debatten och voteringen avvek en centerpartist, Cecilia Carlqvist, ifrån partilinjen och röstade med den rödgröna oppositionen. Detta är sällsynt i Uppsala kommunfullmäktige men har skett två gånger tidigare under mandatperioden, då allianssamarbetet spruckit och centerpartister röstat med de rödgröna partierna.

I slutet av sammanträdet deltog SD även i en interpellationsdebatt efter att beslutsärendena var behandlade. Interpellationen var skriven av kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) och handlade om ideella föreningars möjlighet att lämna grovavfall.

Länkar:

Handlingar och webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-03-27
Återremiss av Seminariet (Sveriges Radio P4 Uppland, Mårten Nilsson, sverigesradio.se, 2012-03-26 kl. 21.34)
Seminariebeslutet dröjer en månad (Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, unt.se, 2012-03-26 kl. 21.14/2012-04-21 kl. 11.04)
Fulleröplanerna återremitterade (Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, unt.se, 2012-03-26 kl. 22.20/2012-03-27 kl. 16.03)