Rapport från Regionförbundets förbundsfullmäktige 5/12 | Sverigedemokraterna Uppsala

Rapport från Regionförbundets förbundsfullmäktige 5/12

I torsdags den 5 december ägde förbundsfullmäktige med Regionförbundet Uppsala län rum på Uppsala Konsert & Kongress. Förbundsfullmäktige brukar sammanträda 2–3 gånger per år med representanter från Landstinget i Uppsala län och länets alla åtta kommuner.

Sedan valet 2010 har Sverigedemokraterna en ledamots- och ersättarsplats i förbundsfullmäktige via Uppsala kommun respektive landstinget, alltså två mandat. Flera gånger under mandatperioden har partiet varit vågmästare i förbundsfullmäktige, bland annat denna gång.

SD avgjorde så att Regionförbundet kommer att fortsätta med sina planer på att bygga klart hela väg 288 i Östhammars kommun under den närmaste tiden. De rödgröna partierna var emot detta. Sverigedemokraterna vill ha ett bilvänligt Uppsala län och att hela länet ska leva.

Mer information:

Regionförbundet Uppsala län (Regionförbundet Uppsala län, regionuppsala.se)

Handlingar till Regionförbundets förbundsfullmäktige 2013-12-05 (Regionförbundet Uppsala län, regionuppsala.se)

Pavel Gamov (SD) replikerar Erik Weiman (M) om väg 288 (Sverigedemokraterna Uppland, uppland.sverigedemokraterna.se, 2013-10-14)

Replik till Allan Kruukka (M) om väg 288 (Sverigedemokraterna Uppland, uppland.sverigedemokraterna.se, 2013-10-04)