Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2017-09-11 | Sverigedemokraterna Uppsala

Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2017-09-11

Idag lämnade Sverigedemokraterna Uppsala in två motioner och en interpellation till Uppsala kommunfullmäktige. Motionerna och interpellationen finns bifogade i mejlen i deras respektive helhet, samt återges kortfattat enligt nedan:

Motion om vuxna ensamkommande barn
Simon Alm, gruppledare, har lämnat in en motion med anledning av den senaste tidens rapporter om att drygt 80 procent av ensamkommande barn visat sig vara vuxna. Det är en stor ekonomisk skillnad att behandla en vuxen som om denne vore barn. Förslaget går ut på att kommunen ska utreda hur stor omfattningen är av vuxna som behandlats som ensamkommande barn, att en liknande händelse förebyggs i framtiden genom krav från kommunen på ålderstester samt att kommunen polisanmäler de fall där bidragsfusk förekommit.

Simon kommenterar: ”Uppsala kommun har spenderat nästan en miljard kronor på att ta hand om sk. ensamkommande flyktingbarn. Utifrån de nationella siffrorna blir innebörden att flera hundra miljoner skattekronor har förbrukats med anledning av oriktiga uppgifter om ålder. Det är en stöld som givetvis, likt andra bidragsbrott, måste polisanmälas.”

 

Motion om kostnadsfria trygghetslarm
David Perez, ledamot, har lämnat in en motion om att trygghetslarm ska göras kostnadsfria. Han vill underlätta för äldre att ta del av den möjligheten utan att straffas ekonomiskt.

David kommenterar: ”Många äldre lever med mycket ansträngda ekonomiska förhållanden. Det är nog många som skulle vara tacksamma om trygghetslarmen inte är en kostnadsfråga.”

Interpellation om Uppsala kommuns förebyggande arbete mot terrorism
Simon Alm, gruppledare, har lämnat in en interpellation med anledning av Säkerhetspolisens uppgifter om ett kraftigt ökat antal våldsbejakande islamistiska extremister i landet. Larm har förekommit från andra håll i landet om att dialogen mellan Säkerhetspolisen och berörd kommun fungerat mycket bristfälligt, vilket gjort det svårt från kommunens sida att agera med riktat förebyggande arbete. Interpellationen söker svar på hur många sådana som är bosatta i Uppsala samt veta mer om hur dialogen med Säkerhetspolisen ser ut på området.

Simon kommenterar: ”Uppsalaborna förtjänar att veta hur många våldsbejakande islamistiska extremister som bor i kommunen. Det har inte skett av sig självt utan är en produkt av misslyckad politik som väljarna förtjänar att veta mer om. Rent konstruktivt är det även bra med fakta så vi kan se till att verkligen bryta och vända denna utveckling.”

Kontakt:

Simon Alm, oppositionsråd (SD), 070-061 83 37 / 018-44 44 999

Pressmeddelande
Sverigedemokraterna Uppsala
2017-09-11