Pressmeddelande kring inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016 | Sverigedemokraterna Uppsala

Pressmeddelande kring inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

På dagens kommunstyrelsemöte avhandlas ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna kommer att yrka att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, och om det inte blir fallet kommer partiet att yrka avslag på ärendet i dess helhet.

Simon Alm om ärendet:
– ”Det här är ett djupt orättvist ärende. Det har inte tidigare varit aktuellt att lösa bostadsbristen för alla dem som är inom ramen för kommunens ansvar genom att syssla med uppköp av bostadsrätter. Av någon anledning är det nu aktuellt just för nyanlända invandrare samtidigt som inte minst ungdomar och hemlösa fortfarande har svårt att ordna egna boenden.”

– ”Det här riskerar att trissa upp de redan höga bostadspriserna i kommunen, vilket blir konsekvensen tills man slutar agera köpare på bostadsrättsmarknaden. Den dagen kommunen sedan väljer att sälja bostäderna kommer konsekvensen bli den omvända. Kommunen ska inte agera bostadsspekulant på detta sätt.”

Pressmeddelande
Sverigedemokraterna Uppsala
2016-10-19