Pavel Gamov (SD) kommenterar situationen på Akademiska sjukhuset | Sverigedemokraterna Uppsala

Pavel Gamov (SD) kommenterar situationen på Akademiska sjukhuset

I dagens UNT ges landstingsråd för samtliga åtta partier i landstingsfullmäktige i Uppsala län tillfälle att kommentera de kraftiga försämringar som skett på Akademiska sjukhuset. Nedan återges svaren från Sverigedemokraternas landstingsråd Pavel Gamov.

Pavel Gamov (SD), landstingsråd

1. Är fortsatta spar- och effektivitetskrav rätt väg för att lösa Akademiska sjukhusets ekonomiska kris?
– Vi vill inte ha fler besparingar och att man skär i verksamheten på Akademiska. Vi anser att man ska prioritera bort andra verksamheter och flytta resurserna till våra kärnområden som är vård och kollektivtrafik. Det vi vill skära ned på är exempelvis kultursektorn, pengar till vård av papperslösa och till tolkverksamheten som vi tycker är för dyr.

2. Personalen protesterar på flera håll. Hur långt kan man driva effektiviseringarna?
– Vi tycker att det är nog nu. Alliansen har gjort en felaktig bedömning när det leder till att sjukhuset måste börja stänga avdelningar trots att det finns vårdbehov. Det leder till risker för patientsäkerheten. Vi vill att man tar ett helhetsgrepp på vården och lyfter in den kritik som kommer från personalen.

3. I vilket läge anser du det är motiverat att ge vården på Akademiska mer pengar?
– Definitivt i det läge vi befinner oss i nu, även om vi påverkas negativt av konjunkturen i omvärlden. Det som behövs är mer pengar och en långsiktig planering av hur vården ska bedrivas, plus omprioriteringar.

Mer information:

Behöver Akademiska mer pengar? (Upsala Nya Tidning (UNT), Lennart Lindström, 2013-01-011, s. A6–7)