Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 47

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

  Av Admin den 22 februari 2012
  0

  Nedanstående replik av Pavel Gamov är införd i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  Publ: 22 feb 2012 00:00

  Unt.se » Debatt

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
  När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
  Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

  Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

  Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • Enkät i UNT om barnomsorgen

  Av Admin den 14 februari 2012
  0

  I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren Pavel Gamov.

  Förskoleköer gav budgetplus

  Pavel Gamov, SD
  – Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.

 • Inslag i TV4 Uppsala om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 31 januari 2012
  0

  Igår måndagen den 30 januari 2012 hade TV4 Nyheterna Uppsala ett inslag om Sverigedemokraternas interpellation i Uppsala kommunfullmäktige om de muslimska badtiderna i Gottsunda.

  Tv-inslaget kan ses här.

  Debatten i kommunfullmäktige kan ses i efterhand via webb-tv här.

  Interpellationen och interpellationssvaret ifrån kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan läsas här.

 • SR om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 26 januari 2012
  0

  ”Studio Ett” i Sveriges Radio P1 uppmärksammade fredagen den 20 januari 2012 de muslimska badtiderna i stadsdelen Gottsunda i Uppsala:

  Fadimes betydelse idag (Studio Ett, 2012-01-20)
  ”Tillmötesgår patriarkala strukturer” (Upplandsnytt, 2012-01-24)

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har sedan tidigare lämnat in en interpellation i ämnet:

  Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet

  Till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande

  På det kommunala Gottsundabadet anordnas så kallade tjejkvällar mellan klockan 18 och 20 på söndagkvällar. Detta marknadsförs på Fyrishovs hemsida med texten: ”Söndagar mellan klockan 18 och 20 har tjejerna hela Gottsundabadet för sig själva. Både gym och bad. En perfekt avslutning på veckan.” Vid en första anblick låter det både attraktivt och en smula gemytligt. Men när man skärskådar bakgrunden till det hela och reflekterar kring behovet av dessa tjejkvällar blir bilden en annan.

  Gottsunda är en stadsdel med en hög andel innevånare med utländsk bakgrund, många med rötter i muslimska länder, vilket medför att den muslimska kulturen får sägas vara utbredd i Gottsunda. Denna muslimska kultur tillåter inte män och kvinnor att bada tillsammans, ty risken att de badande kvinnorna skulle egga och hetsa upp männen vore alltför stor.

  På direkt fråga har företrädare för Gottsundabadet bekräftat att dessa tjejkvällar är tillskapade och avsedda just för muslimska kvinnor. Därom råder med andra ord inget tvivel.

  Detta är inte på något sätt unikt för Uppsala, utan förekommer på många platser runt om i landets kommuner. Det avspeglar sig även i skolornas simundervisning, där flickor med muslimsk bakgrund inte kan tillgodogöra sig undervisningen med hänsyn till deras religiösa bakgrund.

  Att då anordna särskilda tjejkvällar kan verka oskyldigt och behjärtansvärt, men är i själva verket förödande. Det skapar en onödig segregation och spär på det utanförskap som många av dessa flickor och kvinnor redan omfattas av. I stället måste vi från samhällets sida skapa förutsättningar för att män och kvinnor, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kan leva och verka tillsammans, överallt i samhället – inklusive simbassängen.

  Med anledning av det ovan anförda vill vi rikta följande frågor till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande:

  1. Anser du att detta är något positivt för integrationen och den kulturella sammanhållningen i Uppsala kommun?
  2. a) Om ja på föregående fråga, hur kan ökad uppdelning och åtskiljande mellan kvinnor och män bidra till att stärka den – typiskt svenska – jämställdheten?
  b) Om nej, vad avser du vidta för åtgärder för att förändra detta?

  Uppsala den 26 september 2011

  Pavel Gamov (SD)

 • SD-fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Av Admin den 26 januari 2012
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, Pavel Gamov, har ställt en fråga till kommunalrådet, tillika äldrenämndens ordförande, Ebba Busch (KD) om de missförhållanden som Upplandsnytt nyligen uppmärksammat kring trygghetslarm i Uppsala kommuns hemtjänst.

  Pavel Gamov (SD) kommenterar:

  – Det är väldigt allvarligt att det finns fall där trygghetslarm för kommunens seniorer slagits ut i så mycket som fem dygn. Vi menar att kommunen istället för att skylla ifrån sig måste ta sitt ansvar och se till att åtgärda dessa problem för att garantera att trygghetslarmen fungerar i alla lägen och att våra äldre känner sig trygga.

  Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

  Till äldrenämndens ordförande

  Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

  Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

  Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

  Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

  Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

  Uppsala den 25 januari 2012

  Pavel Gamov (SD)
  gruppledare