Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 47

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Pavel Gamov (SD) gästbloggar om Gottsunda

  Av Admin den 24 februari 2012
  0

  Det kommunala projektet Mötesplats Gottsunda har just nu en serie där politiker i Uppsala kommun gästbloggar på hemsidan. Idag har turen kommit till Pavel Gamov, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Ett sammanhållet Gottsunda

  Gästbloggare: Pavel Gamov (sd)

  Posted on 24 februari, 2012 by motesplatsgottsunda@uppsala.se

  Ett sammanhållet Gottsunda

  Gottsunda är idag den främsta symbolen i Uppsala för resultatet av den splittringspolitik som övriga partier i kommun och riksdag bedrivit de senaste decennierna. En fatalt misslyckad invandrings-, integrations- och kriminalpolitik har skapat en stadsdel plågad av sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella problem. Många Uppsalabors bild av Gottsunda är allt annat än positiv med påminnelser om bland annat upplopp, skottlossning, bilbränder och annan kriminalitet.

  Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna utveckling genom att först och främst se till att kommunen tar en invandringspaus och bidra till en ansvarsfull invandringspolitik på nationell nivå. Polis och rättsväsende måste stärkas för ökad synlighet och bättre effektivitet. Fler behöver komma i arbete, och genom att ställa krav på dem som kommer till Sverige att anpassa sig efter de regler, lagar och sedvänjor som gäller här, istället för tvärtom, skapas ett harmoniskt samhälle.

  Först då kan vi få ett sammanhållet Gottsunda, som blir betydligt tryggare än idag och med mindre splittring och segregation. Om vi inte vänder trenden nu riskerar vi att slita sönder samhället ännu mer. SD jobbar för trygghet och tradition och välkomnar människor som vill göra rätt för sig och bidra till det svenska samhället. Den som kommer till vårt Uppsala skall också ta seden dit man kommer, vilket innebär anpassning snarare än frivillig segregering.

  Pavel Gamov (sd)
  gruppledare

  This entry was posted in Stadsdelsutveckling, Uppsala kommunen. Bookmark the permalink.

 • Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

  Av Admin den 22 februari 2012
  0

  Nedanstående replik av Pavel Gamov är införd i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  Publ: 22 feb 2012 00:00

  Unt.se » Debatt

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
  När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
  Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

  Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

  Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • Enkät i UNT om barnomsorgen

  Av Admin den 14 februari 2012
  0

  I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren Pavel Gamov.

  Förskoleköer gav budgetplus

  Pavel Gamov, SD
  – Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.

 • Inslag i TV4 Uppsala om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 31 januari 2012
  0

  Igår måndagen den 30 januari 2012 hade TV4 Nyheterna Uppsala ett inslag om Sverigedemokraternas interpellation i Uppsala kommunfullmäktige om de muslimska badtiderna i Gottsunda.

  Tv-inslaget kan ses här.

  Debatten i kommunfullmäktige kan ses i efterhand via webb-tv här.

  Interpellationen och interpellationssvaret ifrån kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan läsas här.

 • SR om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 26 januari 2012
  0

  ”Studio Ett” i Sveriges Radio P1 uppmärksammade fredagen den 20 januari 2012 de muslimska badtiderna i stadsdelen Gottsunda i Uppsala:

  Fadimes betydelse idag (Studio Ett, 2012-01-20)
  ”Tillmötesgår patriarkala strukturer” (Upplandsnytt, 2012-01-24)

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har sedan tidigare lämnat in en interpellation i ämnet:

  Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet

  Till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande

  På det kommunala Gottsundabadet anordnas så kallade tjejkvällar mellan klockan 18 och 20 på söndagkvällar. Detta marknadsförs på Fyrishovs hemsida med texten: ”Söndagar mellan klockan 18 och 20 har tjejerna hela Gottsundabadet för sig själva. Både gym och bad. En perfekt avslutning på veckan.” Vid en första anblick låter det både attraktivt och en smula gemytligt. Men när man skärskådar bakgrunden till det hela och reflekterar kring behovet av dessa tjejkvällar blir bilden en annan.

  Gottsunda är en stadsdel med en hög andel innevånare med utländsk bakgrund, många med rötter i muslimska länder, vilket medför att den muslimska kulturen får sägas vara utbredd i Gottsunda. Denna muslimska kultur tillåter inte män och kvinnor att bada tillsammans, ty risken att de badande kvinnorna skulle egga och hetsa upp männen vore alltför stor.

  På direkt fråga har företrädare för Gottsundabadet bekräftat att dessa tjejkvällar är tillskapade och avsedda just för muslimska kvinnor. Därom råder med andra ord inget tvivel.

  Detta är inte på något sätt unikt för Uppsala, utan förekommer på många platser runt om i landets kommuner. Det avspeglar sig även i skolornas simundervisning, där flickor med muslimsk bakgrund inte kan tillgodogöra sig undervisningen med hänsyn till deras religiösa bakgrund.

  Att då anordna särskilda tjejkvällar kan verka oskyldigt och behjärtansvärt, men är i själva verket förödande. Det skapar en onödig segregation och spär på det utanförskap som många av dessa flickor och kvinnor redan omfattas av. I stället måste vi från samhällets sida skapa förutsättningar för att män och kvinnor, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kan leva och verka tillsammans, överallt i samhället – inklusive simbassängen.

  Med anledning av det ovan anförda vill vi rikta följande frågor till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande:

  1. Anser du att detta är något positivt för integrationen och den kulturella sammanhållningen i Uppsala kommun?
  2. a) Om ja på föregående fråga, hur kan ökad uppdelning och åtskiljande mellan kvinnor och män bidra till att stärka den – typiskt svenska – jämställdheten?
  b) Om nej, vad avser du vidta för åtgärder för att förändra detta?

  Uppsala den 26 september 2011

  Pavel Gamov (SD)