Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 39

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Upplands distriktsårsmöte 2012

  Av Admin den 5 mars 2012
  0

  Den 4 mars 2012 avhöll Sverigedemokraterna Uppland sitt årliga distriktsårsmöte i centrala Uppsala. Utöver de drygt sextio medlemmar ifrån distriktets alla åtta kommuner som kom till mötet, vilket är rekord för SD Uppland, medverkade även partisekreterare Björn Söder. Björn Söder höll ett av mötesdeltagarna uppskattat tal.

   

 • Enkät om skolklassers storlek i Uppsala kommun

  Av Admin den 25 februari 2012
  0

  Igår fredagen den 24 februari 2012 hade Upsala Nya Tidnings Uppsalaedition en enkät på sidan 14 om skolklassernas storlek i Uppsala kommun.

  Detta med anledning av en ny forskningsrapport av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala om små klassers betydelse för lönenivån i vuxenlivet.

  Nedan följer svaret ifrån gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Är Uppsalas skolklasser för stora?

  – Vi tror att barngruppernas storlek har stor betydelse, både för lärare och elever. Så vi är positiva till att minska storleken på skolklasserna. Nu sitter vi inte med i några av kommunens nämnder och har inte samma tillgång till de interna diskussionerna eller till kommunens tjänstemän. Men vi anser att mer resurser till skolan är en av lösningarna och att man inte ska dra ner på välfärden. Så i den här frågan står vi nog närmare de rödgröna.

 • (SD) gästbloggar om Gottsunda

  Av Admin den 24 februari 2012
  0

  Det kommunala projektet Mötesplats Gottsunda har just nu en serie där politiker i Uppsala kommun gästbloggar på hemsidan. Idag har turen kommit till gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

  Gästbloggare: SD

  Posted on 24 februari, 2012 by motesplatsgottsunda@uppsala.se

  Ett sammanhållet Gottsunda

  Gottsunda är idag den främsta symbolen i Uppsala för resultatet av den splittringspolitik som övriga partier i kommun och riksdag bedrivit de senaste decennierna. En fatalt misslyckad invandrings-, integrations- och kriminalpolitik har skapat en stadsdel plågad av sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella problem. Många Uppsalabors bild av Gottsunda är allt annat än positiv med påminnelser om bland annat upplopp, skottlossning, bilbränder och annan kriminalitet.

  Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna utveckling genom att först och främst se till att kommunen tar en invandringspaus och bidra till en ansvarsfull invandringspolitik på nationell nivå. Polis och rättsväsende måste stärkas för ökad synlighet och bättre effektivitet. Fler behöver komma i arbete, och genom att ställa krav på dem som kommer till Sverige att anpassa sig efter de regler, lagar och sedvänjor som gäller här, istället för tvärtom, skapas ett harmoniskt samhälle.

  Först då kan vi få ett sammanhållet Gottsunda, som blir betydligt tryggare än idag och med mindre splittring och segregation. Om vi inte vänder trenden nu riskerar vi att slita sönder samhället ännu mer. SD jobbar för trygghet och tradition och välkomnar människor som vill göra rätt för sig och bidra till det svenska samhället. Den som kommer till vårt Uppsala skall också ta seden dit man kommer, vilket innebär anpassning snarare än frivillig segregering.

  SD
  gruppledare

  This entry was posted in Stadsdelsutveckling, Uppsala kommunen. Bookmark the permalink.

 • Replik om muslimska badtider på Gottsundabadet

  Av Admin den 22 februari 2012
  0

  Nedanstående replik  är införd i Upsala Nya Tidning onsdagen den 22 februari 2012.

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  Publ: 22 feb 2012 00:00

  Unt.se » Debatt

  Könssegregation – är det något att sträva efter?

  REPLIK på kommunalrådet Cecilia Forss (M) svar 17/2.
  När Cecilia Forss (M) refererar till debatten i kommunfullmäktige i sin replik om de könssegregerande badtiderna på Gottsundabadet, blir det för oss nödvändigt att klargöra några saker.
  Det är korrekt att Forss i debatten hänvisade till enskilda individers önskan om att få badtider särskilt avsatta för kvinnor. Det är också riktigt att muslimska kvinnor vill kunna bada utan åsyn från män, då den muslimska kulturen påbjuder det. Att dessa tider har inrättats med tanke på just muslimska kvinnor är otvistigt, då personal på Gottsundabadet på direkt fråga från allmänheten bekräftat att så är fallet.

  Men när Forss försöker referera oss Sverigedemokrater slår det slint. Det handlar inte alls om att dessa kvinnor ska följa vår vilja. Det handlar om att kvinnorna ska följa sina mäns vilja. I dagens Sverige reses alltfler krav på att män och kvinnor ska hållas åtskilda av kulturella och religiösa skäl i olika sammanhang. Är det inte i badhuset så är det i skolbänken eller på fritidsgården. Detta är en utveckling som går på tvärs med den strävan efter jämställdhet som företräds av många, inklusive oss Sverigedemokrater. Men tydligen inte av Cecilia Forss.

  Vi trodde att vi kunde enas om en så banal målsättning som att män och kvinnor ska kunna bada tillsammans. Tydligen vill Forss gå i motsatt riktning. Detta handlar i grunden om kvinnor som upplever ett religiöst förtryck från sina män. Forss inser inte detta och väljer att trivialisera problemet. Sverigedemokraternas strävan är att män och kvinnor ska delta i samhällslivet på lika villkor – oavsett ursprung.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • Enkät i UNT om barnomsorgen

  Av Admin den 14 februari 2012
  0

  I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren.

  Förskoleköer gav budgetplus

  – Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.