Välkommen till

SD Uppsala

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i Uppsala kommun. Sverigedemokraterna i Uppsala arbetar målmedvetet för att skapa en bättre och tryggare kommun. Våra invånare ska känna sig trygga på gator och torg. Vi vill ha en kommun som präglas av tillit och gemenskap. Våra invånare ska känna sig trygga från barndom till ålderdom och veta att välfärden alltid finns där vid behov. Det ska finnas gott om både samhällsservice, bostäder och arbetstillfällen i hela vår kommun.

Vi vill stärka Uppsalas välfärd

Vi vill ha en stark välfärd som är till för våra invånare. Vi skär ner på invandringsrelaterade kostnader och kultur till förmån för en stärkt trygghet, skola vård och omsorg. För att Uppsala kommun ska kunna erbjuda sina medborgare en god service krävs att kommunen kan attrahera kompetenta medarbetare. Kommunen måste värna och erbjuda goda arbetsvillkor. Vår barnomsorg ska ge barn den bästa möjliga starten i livet. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap, lärande och ordning. Det leder till en miljö där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Uppsala ska äldre ha en värdig ålderdom. Kommunens äldreboenden ska hålla hög kvalitet, med kompetent personal som skänker trygghet och värdighet för de boende.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

För att komma till rätta med de sociala, ekonomiska och kulturella problem som orsakats av en omfattande invandring behöver kommunen säga upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande samt verka för att tillåtas ha en invandringspaus. En assimileringspolitik eftersträvar att såväl nya som gamla invandrare tar seden dit man kommit, anpassar sig och försöker bli en del av samhället. Om man känner att man har hamnat fel ska vi erbjuda stöd för återvandring. Det är viktiga verktyg för att vi ska kunna åter bli ett samhälle med en gemenskap och sammanhållning för ett tryggt samhälle.

Vi vill att hela kommunen ska leva

Uppsala är en stor landsbygdskommun sett till både kommunens geografi och invånarantal utanför centralorten. Utvecklingen för landsbygden har under de senaste decennierna försämrats inom ett flertal områden. Vi måste se till och uppmuntra till att samhällsservicen och arbetstillfällen ökar på landsbygden. Förutsättningarna för boende i Uppsala stad, i övriga tätorter samt på lands- och i glesbygd ska vara så likvärdiga som möjligt. Brandstationer, äldreboenden och skolor ska finnas i hela kommunen. Hela kommunen ska leva.

Vi vill skapa trygghet på gator och torg

Vi ser med oro på hur otryggheten breder ut sig i vår kommun. Uppsalabor måste kunna känna sig trygga och säkra i sin egen kommun. Därför ska gator, torg, gång- och cykelvägar samt parker vara väl upplysta. Utsatta torg och andra utsatta mötesplatser ska kameraövervakas. Dessutom behöver systemet med kommunala ordningsvakter utökas för att kunna arbeta trygghetsskapande på fler platser. Uppsala kommun måste aktivt samverka med staten och myndigheter för att vi ska kunna få bukt med brottsligheten på riktigt.

Aktuellt

Debattartikel om att kommunen måste kunna stoppa vindkraftverk!

Debattartikel i UNT från den 8 november om att kommunen måste kunna stoppa vindkraftverk. Du finner texten och länken nedan. Det är orimligt att regeringen ska få köra över kommunerna i länet om vindkraft, skriver representanter för Sverigedemokraterna. Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns det i dag krav på att etableringen aktivt måste tillstyrkas […]

läs mer

Replik på debattartikel om hur vi löser platsbristen i förskolan!

Replik på en debattartikel i UNT från den 11 oktober om att prata med oss om hur vi löser platsbristen i förskolan. Du finner texten och länken nedan. Vi kan lösa förskolebristen gemensamt, skriver Linnea Bjuhr och Jim Andersson (båda SD) i en replik. I Moderaternas debattartikel (UNT 20/9) framstår det som att Sverigedemokraterna tycker […]

läs mer

Debattartikel om att våga bygga en ordentlig arena i Uppsala!

Debattartikel i UNT från den 30 augusti om att våga bygga en ordentlig arena i Uppsala. Uppsala behöver arena för den breda folkmassan, inte mer pengar till kultureliten i stadsteatern, skriver Linnea Bjuhr och Kent Kumpula. Efter vad som för ett år sedan verkade vara ett slutgiltigt besked om att äntligen få på plats en […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Uppland