Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Sverigedemokraterna överklagar beslut om bostadsrätter åt nyanlända

  Av davidperez den 3 november 2016
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober i år avhandlades ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, något som avslogs av de andra partierna. Eftersom ärendet är så pass politiskt laddat behöver frågan enligt kommunallagen avgöras i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Med anledning av detta överklagas nu beslutet till förvaltningsrätten av Sverigedemokraterna Uppsalas ordförande Simon Alm.

  Simon Alm om ärendet: – ”Det är uppenbart att frågan är laddad ur ett politiskt perspektiv. Det finns en stor skillnad bland partierna i frågan, och frågans tyngd är helt klart tillräcklig för att vara föremål för debatt och beslut i kommunfullmäktige. Av just den anledningen försöker nu de rödgröna och stora delar av alliansen undvika att frågan lyfts i kommunfullmäktige. De är rädda för att låta frågan få den uppmärksamhet den förtjänar.”

  Han fortsätter:  – ”Det här är ett fall där vi både är emot ärendet i sig och även formen för hur man fattat beslutet. Det måste demokratiskt sett vara mer insyn och debatt när såhär pass viktiga beslut fattas. Vi har överklagat liknande fall tidigare och vunnit i förvaltningsrätten. Jag tror vi har mycket goda chanser att vinna även denna gång.”

  Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2016-10-31

 • Sverigedemokraternas mål och budget 2017-2019 för Uppsala kommun

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Sverigedemokraterna presenterade nyligen partiets mål och budget för Uppsala kommun. Som Uppsalas enda riktiga oppositionsparti föreslår vi en rad lösningar och förbättringar i jämförelse med andra partiers budgetar.

  Visionen är att:

  ”Uppsala ska vara en välmående och demokratisk kommun, där alla medborgare har möjlighet att
  påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Samhället är präglat av omtanke och
  tradition med gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan
  medborgarna.”

  Sammanfattning av budgetförslaget:

  * Skattesatsen återställs till 20,84 öre, dvs den skatt som gällde innan skatten höjdes vid årsskiftet.

  * Budgeten har ett tryggt resultatmål om 175 mnkr för 2017.

  * Effektiviseringsmål i linje med de rödgröna huvudförslaget.

  * Budgetens löften finansieras genom minskade anslag för invandring, kultur, politikerarvoden och arbetsmarknadsåtgärder.

  * Riktiga satsningar: vad som kallas satsning är endast det som innebär riktiga förbättringar, vilket innebär att mer pengar kopplat till fler brukare och inflation inte räknas som satsningar.

  * Folkomröstning om invandringsmottagandet under 2017.

  * 5 mnkr för snabbare bygglovshantering och 5 mnkr för lägre bygglovsavgifter.

  * 20 mnkr för mindre klasser och 30 miljoner för att i övrigt nå fram till SD:s mål och uppdrag för skolan.

  * 5 mnkr för bättre mat inom skola och omsorg.

  * 30 mnkr för att förbättra personalnärvaron hos brukare inom omsorgen.

  * Färdtjänstavgiften sänks med 20 procent.

  * Trygghetslarm blir avgiftsfria. Larmen blir därmed inte längre en plånboksfråga.

  * 20 mnkr i årlig extrasatsning för att förbättra samhällsservicen utanför staden. Det kan handla om att bygga ut och behålla äldreomsorg, skolor och annan kommunal service.

  Nedan kan du ta del av budgeten i dess helhet.

  Mål och budget 2017-2019 SD

   

 • Pressmeddelande kring inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

  På dagens kommunstyrelsemöte avhandlas ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna kommer att yrka att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, och om det inte blir fallet kommer partiet att yrka avslag på ärendet i dess helhet.

  Simon Alm om ärendet:
  – ”Det här är ett djupt orättvist ärende. Det har inte tidigare varit aktuellt att lösa bostadsbristen för alla dem som är inom ramen för kommunens ansvar genom att syssla med uppköp av bostadsrätter. Av någon anledning är det nu aktuellt just för nyanlända invandrare samtidigt som inte minst ungdomar och hemlösa fortfarande har svårt att ordna egna boenden.”

  – ”Det här riskerar att trissa upp de redan höga bostadspriserna i kommunen, vilket blir konsekvensen tills man slutar agera köpare på bostadsrättsmarknaden. Den dagen kommunen sedan väljer att sälja bostäderna kommer konsekvensen bli den omvända. Kommunen ska inte agera bostadsspekulant på detta sätt.”

  Pressmeddelande
  Sverigedemokraterna Uppsala
  2016-10-19

 • Motion om minskat våldsanvändande mot offentliga verksamheter i Uppsala kommun

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Uppsala kommun har under den senaste tiden präglats av otrygghet. Tidningarna har rapporterat om bilbränder, allmän skadegörelse och stenkastning mot polis och räddningstjänst. Ofta har gärningsmännen inte kunnat identifierats eller så har polisen helt enkelt inte hittat någon misstänkt. Kommunen har gjort lite för att lösa problemet och Sverigedemokraterna motionerade därför om en rad förslag för att minska och komma till bukt med otryggheten i Uppsala kommun.

  Nedan kan du ta del av motionen i dess helhet.

  Motion om att minska våldet mot offentliga verksamheter i Uppsala

 • Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Vid senaste kommunfullmäktige lämnade Sverigedemokraterna in två interpellationer, varav en handlade om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar. Under 2015 kom det ett stort antal invandrare till Sverige som påstod sig vara under 18. Majoriteten i Uppsala kommunfullmäktige beslutade att skatten skulle höjas och om en rad stora besparingspaket, riktat mot flera verksamheter, för att stärka kommunens svaga finanser.

  Uppsala kommun har tagit emot en stor andel av dessa ensamkommande invandrarungdomar. Det kommer därför få stor påverkan om ersättningarna förändras. För att även kunna ha en givande faktabaserad debatt om ämnet är det även klokt att fastställa vad kostnaden prognostiseras bli under 2016.

  Nedan kan du ta del av interpellationen i dess helhet.

  Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar