Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 2

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Föreläsning med riksdagsledamot Runar Filper i Bålsta

  Av linneabjuhr den 18 januari 2017
  0

  Den 18 januari arrangerades en medlemsträff av SD Uppland som hölls i Håbo. Vi hade äran att få besök av riksdagsledamoten och partiets jaktpolitiske talesperson Runar Filper, som bjöd på en intressant föreläsning om jaktpolitik. Efteråt bjöds det på smörgåstårta.

     

   

 • SD Uppland kommenterar USA:s presidentval

  Av linneabjuhr den 11 november 2016
  0

  Den 9 november delgav SD sina tankar kring presidentvalet i USA. Till skillnad från lokala företrädare från övriga partier ser SD fördelar med att Donald Trump valdes. 

  Nedan följer citatet. Artikeln i sin helhet kan ni läsa här.

  PG1

  pg2
  IMG_8032

  Även SD Upplands vice ordförande Simon Alm kommenterade valet och påpekade vikten av demokrati och gratulerade den amerikanska befolkningen. Artikeln i sin helhet kan du läsa här

  sa2

  IMG_7259(4)

 • Medlemsmöte om kyrkopolitik

  Av linneabjuhr den 11 november 2016
  0

  Den 9 november hade SD Uppland en medlemsträff om kyrkopolitik där cirka 40 medlemmar från hela länet deltog. Tyvärr blev den tilltänkta föreläsaren Aron Emilsson sjuk men vice distriktsordförande Simon Alm höll föreläsningen istället. Efteråt fikade vi tillsammans.

  IMG_8202
  IMG_8210
  IMG_8189
  IMG_8240
  IMG_8260
  IMG_8268
  IMG_8230

  IMG_8229

 • Sverigedemokraterna överklagar beslut om bostadsrätter åt nyanlända

  Av davidperez den 3 november 2016
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober i år avhandlades ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, något som avslogs av de andra partierna. Eftersom ärendet är så pass politiskt laddat behöver frågan enligt kommunallagen avgöras i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Med anledning av detta överklagas nu beslutet till förvaltningsrätten av Sverigedemokraterna Uppsalas ordförande Simon Alm.

  Simon Alm om ärendet: – ”Det är uppenbart att frågan är laddad ur ett politiskt perspektiv. Det finns en stor skillnad bland partierna i frågan, och frågans tyngd är helt klart tillräcklig för att vara föremål för debatt och beslut i kommunfullmäktige. Av just den anledningen försöker nu de rödgröna och stora delar av alliansen undvika att frågan lyfts i kommunfullmäktige. De är rädda för att låta frågan få den uppmärksamhet den förtjänar.”

  Han fortsätter:  – ”Det här är ett fall där vi både är emot ärendet i sig och även formen för hur man fattat beslutet. Det måste demokratiskt sett vara mer insyn och debatt när såhär pass viktiga beslut fattas. Vi har överklagat liknande fall tidigare och vunnit i förvaltningsrätten. Jag tror vi har mycket goda chanser att vinna även denna gång.”

  Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2016-10-31

 • Sverigedemokraternas mål och budget 2017-2019 för Uppsala kommun

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Sverigedemokraterna presenterade nyligen partiets mål och budget för Uppsala kommun. Som Uppsalas enda riktiga oppositionsparti föreslår vi en rad lösningar och förbättringar i jämförelse med andra partiers budgetar.

  Visionen är att:

  ”Uppsala ska vara en välmående och demokratisk kommun, där alla medborgare har möjlighet att
  påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Samhället är präglat av omtanke och
  tradition med gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan
  medborgarna.”

  Sammanfattning av budgetförslaget:

  * Skattesatsen återställs till 20,84 öre, dvs den skatt som gällde innan skatten höjdes vid årsskiftet.

  * Budgeten har ett tryggt resultatmål om 175 mnkr för 2017.

  * Effektiviseringsmål i linje med de rödgröna huvudförslaget.

  * Budgetens löften finansieras genom minskade anslag för invandring, kultur, politikerarvoden och arbetsmarknadsåtgärder.

  * Riktiga satsningar: vad som kallas satsning är endast det som innebär riktiga förbättringar, vilket innebär att mer pengar kopplat till fler brukare och inflation inte räknas som satsningar.

  * Folkomröstning om invandringsmottagandet under 2017.

  * 5 mnkr för snabbare bygglovshantering och 5 mnkr för lägre bygglovsavgifter.

  * 20 mnkr för mindre klasser och 30 miljoner för att i övrigt nå fram till SD:s mål och uppdrag för skolan.

  * 5 mnkr för bättre mat inom skola och omsorg.

  * 30 mnkr för att förbättra personalnärvaron hos brukare inom omsorgen.

  * Färdtjänstavgiften sänks med 20 procent.

  * Trygghetslarm blir avgiftsfria. Larmen blir därmed inte längre en plånboksfråga.

  * 20 mnkr i årlig extrasatsning för att förbättra samhällsservicen utanför staden. Det kan handla om att bygga ut och behålla äldreomsorg, skolor och annan kommunal service.

  Nedan kan du ta del av budgeten i dess helhet.

  Mål och budget 2017-2019 SD