Motion om att avskaffa stödet till utländska författare | Sverigedemokraterna Uppsala

Motion om att avskaffa stödet till utländska författare

Nedanstående motion anmäldes på Uppsala kommunfullmäktige vid förra sammanträdet måndagen den 27 februari 2012.

En vänsterpartistisk motion om att införa systemet med stöd till fristadsförfattare har tidigare avslagts i bland annat Lunds kommun av både Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna:

länk

Motion om att avskaffa stödet till utländska författare

Uppsala kommun är en av mycket få av Sveriges 290 kommuner som upplåter stöd till så kallade fristadsförfattare. Övriga kommuner är Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom kort eventuellt Umeå. I bland annat Landskrona, Lund, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skellefteå och Tomelilla har förslaget lyckligtvis avvisats.

Fristadsprojektet är en verksamhet som fungerar som ett slags stipendium och innebär att kommunens skattemedel går till att stödja en utländsk författare med bostad och uppehälle – i Uppsala kommuns fall genom Uppsalahem AB. Uppsala kommun, kulturnämnden och kulturkontoret har haft denna verksamhet sedan 2008 medan projektet funnits sedan 1990-talet och är en del av nätverket ICORN, International Cities of Refuge Network, och PEN. Även Säkerhetspolisens, Studiefrämjandets och Uppsala stadsbiblioteks resurser tas i anspråk i projektet i Uppsala kommun.

Så kallade fristadsförfattare kan idag få stanna i Sverige i ett eller två år genom ett tillfälligt uppehållstillstånd för besök utan krav på egen försörjning innan de måste söka asyl. Efter denna period behöver man söka permanent uppehålls- eller arbetstillstånd. För en tid sedan aviserades att Migrationsverket tillsammans med Statens kulturråd ändrat reglerna så att fristadsförfattare kan få uppehålla sig längre i Sverige.

År 2008 blev Taslima Nasrin och 2009 Anisur Rahman fristadsförfattare i Uppsala kommun, båda från Bangladesh. I april 2008 beslöt Uppsala kommun att avsätta minst 150 000 kr till denna verksamhet. Sedan har kostnaden successivt ökat år för år. I övriga kommuner har verksamheten kostat mellan 300 000 och 400 000 kr per år. Dessutom tillkommer kostnaden för medlemskapet i ICORN. Allt detta utöver det ekonomiska stöd som Kulturrådet erbjuder.

Sverige har redan en mycket liberal massinvandringspolitik och saknar behov av fler sätt för att asylsökande skall kunna få uppehållstillstånd. Det är orimligt att Uppsalabornas skattemedel används till att finansiera uppehälle åt utländska författare på detta sätt. Istället bör den nationella invandringspolitiken göras om så att samma ekonomiska resurser som används för att ta emot ett litet fåtal i Sverige används som bistånd i hemländerna för att hjälpa många fler. De som har riktiga flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention får redan uppehållstillstånd idag. De som ändå inte får uppehållstillstånd saknar således flyktingskäl. Att på detta sätt kringgå asylprocessen är olyckligt.

Rimligen är det varken Uppsala kommuns eller Uppsalabornas ansvar att på detta sätt finansiera en gräddfil åt utländska författare. Alla asylsökande, författare eller ej, bör i första hand behandlas likvärdigt. Sverigedemokraterna menar därför att Uppsala kommuns stöd till fristadsförfattare bör avskaffas.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

• att uppdra åt kulturnämnden att begära utträde ur organisationen ICORN
• att uppdra åt kulturnämnden att säga upp avtalet om ekonomiskt stöd till fristadsförfattare

Gruppledare