Medlemsmöte om partiets 25-årsjubileum | Sverigedemokraterna Uppsala

Medlemsmöte om partiets 25-årsjubileum

På lördagseftermiddagen den 4 maj hade kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala sitt första medlemsmöte för 2013. Temat på mötet denna gång var partiets 25-årsjubileum då det i år är 25 år sedan Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988.

Distriktsordförande, tillika SD Uppsalas vice ordförande, gick schematiskt igenom de viktigaste skeendena i partiets historia på framför allt nationell men även lokal och regional nivå. Mycket av detta har hämtats från den jubileumsskrift som riksdags- och partistyrelseledamot Mattias Karlsson sammanställt till 25-årsjubileet.

Efter genomgången bjöds det dryga tjugotalet medlemmar och sympatisörer på både en tipsrunda och fika, bland annat SD-tårtor.