Medlemsmöte för SD Uppsala 18/8 | Sverigedemokraterna Uppsala

Medlemsmöte för SD Uppsala 18/8

Medlemsmöte med SD Uppsala torsdag den 18 augusti 2016. Foto: SD Uppsala

Medlemsmöte med SD Uppsala torsdag den 18 augusti 2016. Foto: SD Uppsala

Torsdag den 18 augusti 2016 höll kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala ett första medlemsmöte efter sommaruppehållet som en uppstart. På mötet med ett trettiotal deltagare gick SD Uppsalas ordförande Simon Alm och vice ordförande bland annat vad som händer i partiet under hösten samt en ny lokal kampanj för att värva fler medlemmar. Dessutom fick medlemmarna möjlighet att ge förslag på aktiviteter i kommunföreningen till hösten.