Lokalpolitisk folder för SD Uppsala | Sverigedemokraterna Uppsala

Lokalpolitisk folder för SD Uppsala

Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Uppsala tagit fram till valet den 14 september.

Detta vill vi göra i Uppsala kommun

» Inför en invandringspaus för att lösa de sociala och ekonomiska problem som uppstått. Stopp för fler moskéer, halalslaktat kött och könssegregerade badtider. Man ska ta seden dit man kommer.

» Motverka det hitresta yrkestiggeriet och avsätt inga skattepengar till boenden eller annan välfärd för utländska tiggare. Tillskriv regeringen om en lagändring för att få till stånd ett tiggeriförbud.

» Satsa på mer samhällsservice och fler bostäder på landsbygden. Gynna lokala företag vid upphandling och prioritera närproducerat. Utöka bemanningen på deltidsbrandstationer.

» Skapa ett bilvänligt Uppsala med balans mellan olika trafikslag. Avskaffa dubbdäcksförbudet, utöka antalet p-platser, sänk p-avgifterna och underlätta för framkomligheten.

» Garantera att personalen får mer tid med de äldre, fler anställs i äldreomsorgen, matkvaliteten förbättras, avgiften för trygghetslarm avskaffas och fler äldreboenden på landsbygden uppförs.

» Minska klasstorlekarna, ha ett tydligt kunskapsfokus och mer ordning och reda i skolan samt anställ fler specialpedagoger. Fördela strukturersättningen mer jämnt. Bevara och utveckla landsbygdsskolor.

» Bygg fler billiga hyresrätter för ungdomar och trygghetsboenden för äldre. Bevara den klassiska arkitekturen och respektera Uppsalas stadssiluett. Inga fler skrytbyggen eller höghus.

» Ta tryggheten på allvar genom bättre belysning och mer kameraövervakning på brottsutsatta platser. Verka för fler synliga poliser på gator och torg samt närpolisstationer.

» Renodla idrottens och föreningslivets ansvar så att man slipper all form av ofrivilligt socialt arbete. Stötta de lokala ledarna och låt dem ägna sig åt det de brinner för.