Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar | Sverigedemokraterna Uppsala

Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar

Vid senaste kommunfullmäktige lämnade Sverigedemokraterna in två interpellationer, varav en handlade om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar. Under 2015 kom det ett stort antal invandrare till Sverige som påstod sig vara under 18. Majoriteten i Uppsala kommunfullmäktige beslutade att skatten skulle höjas och om en rad stora besparingspaket, riktat mot flera verksamheter, för att stärka kommunens svaga finanser.

Uppsala kommun har tagit emot en stor andel av dessa ensamkommande invandrarungdomar. Det kommer därför få stor påverkan om ersättningarna förändras. För att även kunna ha en givande faktabaserad debatt om ämnet är det även klokt att fastställa vad kostnaden prognostiseras bli under 2016.

Nedan kan du ta del av interpellationen i dess helhet.

Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar