Interpellation om Bolandgymnasiet | Sverigedemokraterna Uppsala

Interpellation om Bolandgymnasiet

Vid senaste kommunfullmäktige lämnade Sverigedemokraterna in två interpellationer, varav en handlade om Bolandgymnasiets nedläggning. Nedläggningen gjordes för att spara kommunen pengar och trots att det har gått mer än ett år sedan kommunen beslutat om nedläggningen så finns det ännu ingen lösning i sikte.

Nedan kan du ta del av interpellationen i dess helhet.

Interpellation om Bolandgymnasiets lokaler