Insändare: SD utestängt från förening mot vindkraft | Sverigedemokraterna Uppsala

Insändare: SD utestängt från förening mot vindkraft

Följande insändare av  gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, är idag onsdagen den 21 mars 2012 införd i Upsala Nya Tidning.

Sverigedemokraterna är det enda partet i kommunfullmäktige som drivit frågan om att stoppa utbyggnad av vindkraft i sitt budgetförslag 2011.

SD utestängt från förening mot vindkraft

Publicerad: 2012-03-21 08:33, senaste uppdaterad: 2012-03-21 08:03

SD utestängt från förening mot vindkraft

VINDKRAFTSPARK. Uppsala kommun planerar att lansera en storskalig satsning på vindkraft. I vindbruksplanen pekas ett område nära Almunge–Knutby ut. Sverigedemokraterna är skeptiskt till storskalig utbyggnad av vindkraft och så även i Uppsala kommun.
Vindkraften är dyr och inte särskilt effektiv. Den förstör närmiljön och landskapsbilden och stör de närboende på olika sätt. Påfallande ofta drivs planerna på vindkraft igenom stick i stäv mot den lokala opinionen.

Onsdagen 14 mars hölls ett möte på Almungeskolan mellan kommunala politiker och tjänstemän, vindkraftsindustrin, länsstyrelsen och allmänheten. Mötet anordnades av För­eningen för god livskvalité i Almunge–Knutby, ledd av ordföranden Kina Söderlund. Föreningen ställer sig kritisk till vindkraftsplanerna och har även tidigare arrangerat ett möte. Fler är planerade. Mötena har tillkommit eftersom kommunens information kring planerna har varit bristfällig.

SD är inte representerat i vare sig kommunstyrelsen eller den ansvariga plan- och byggnadsnämnden, men har däremot två mandat i kommunfullmäktige, där vindbruksplanen till slut kommer att avgöras. Trots det blev SD inte inbjudet till något av mötena ifråga. När partiet kontaktade ordföranden Kina Söderlund blev vi nekade både tillträde och inbjudan. Föreningsmedlemmen som hade kontaktat oss blev dessutom hotad med uteslutning ur för­eningen. Saken tycks vara mycket känslig.

Agerandet är märkligt, inte minst eftersom vårt parti är det enda som i kommunfullmäktige har vänt sig emot utbyggnaden av vindkraft i Uppsala kommun. Vi kommer att fortsätta att driva frågan i kommunfullmäktige och andra fora. Vår förhoppning är förstås att Fören­ingen för god livskvalité i Almunge-Knutby och dess ordförande tar sitt förnuft till fånga och bjuder in alla partier i kommunfullmäktige till dialog och diskussion om vindkraften.

Uppsala