Insändare i UNT om slopat dubbdäcksförbud | Sverigedemokraterna Uppsala

Insändare i UNT om slopat dubbdäcksförbud

I dagens pappers- och nätupplaga av lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT) har Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp följande insändare införd.

SD vill slopa dubbdäcksförbud (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 09.37)

Publ: 28 mar 2011 09:37 Uppdaterad

Unt.se » Debatt

SD vill slopa dubbdäcksförbud

MILJÖ. I Upplandsnytt i tisdags meddelade Centerpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Stefan Hanna, att det mycket omdiskuterade dubbdäcksförbudet på Kungsgatan i centrala Uppsala kan komma att rivas upp och att han och hans parti är positivt inställda till detta.

Sverigedemokraterna i Uppsala kommun välkomnar beskedet från Hanna och menar att dubbdäcksförbudet inte fyllt sitt syfte utan i mångt och mycket ställt till med bekymmer för Uppsalas bilister och skapat onödiga risker för stadens trafikanter. Vi sverigedemokrater ser dubbdäcksförbudet som ett onödigt, byråkratiskt och verklighetsfrånvänt beslut som inte gagnar miljön och stadsluften i någon högre utsträckning utan endast försvårar för de Uppsalabor som väljer bilen. Det innebär dessutom en ökad trafikfara och kraftig försämring av trafiksäkerheten om väghållningen inte håller god kvalitet. Sverigedemokraterna anser att det finns andra och bättre metoder för att få en hållbar utveckling och bättre miljö.

Att göra livet surt för stadens och landsbygdens bilister med ogenomtänkta punktförbud är inte rätt väg att gå. I stället bör kommunen satsa mer på exempelvis biogas och andra miljövänliga drivmedel men också utbyggd kollektivtrafik, inte att driva en rent bilfientlig politik. Att biltrafiken eventuellt minskat på Kungsgatan innebär i stället att dessa bilister tar andra, mindre vägar och gör om sina rutter, vilket leder till ökad klimatpåverkan och längre körsträckor.
Vi sverigedemokrater välkomnar löftet från Hanna och ser fram emot ett samarbete i frågan liksom vid förra kommunfullmäktigemötet när SD, C och de rödgröna fällde majoriteten i en annan fråga. Tidigare har även KD ställt sig kritiskt till dubbförbudet. Det är hög tid att omvärdera tidigare ställningstaganden och ta fram hållbara och realistiska lösningar.

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

Länk till inslaget i lokalradion:

Dubbdäcksförbudet kan rivas upp (Sveriges Radio P4 Uppland, 2011-03-22 kl. 16.47)