Insändare i UNT om medborgarförslag | Sverigedemokraterna Uppsala

Insändare i UNT om medborgarförslag

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala kommun hade fredagen den 11 mars 2011 följande insändare införd i lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT).

SD vill införa medborgarförslag (UNT, 2011-03-11)

Publ: 11 mar 2011 00:00

Unt.se » Debatt

SD vill införa medborgarförslag

KOMMUNPOLITIK. Många människor upplever att deras politiker, inte minst på lokal nivå, har fjärmat sig från folkviljan och fattar beslut som går stick i stäv med vad folk i allmänhet tycker och tänker. Vi sverigedemokrater anser att demokratin behöver vitaliseras på olika sätt. Ett sådant sätt är att införa möjligheten för medborgarförslag i kommunen, en möjlighet som funnits sedan 2002 och något som två tredjedelar av Sveriges kommuner och hälften av landstingen har i dag.
På så vis ökar allmänhetens intresse för vad som händer i kommunen och den enskilde medborgaren kan lättare göra sin röst hörd. I vårt eget län har samtliga kommuner utom Tierp och Uppsala redan denna möjlighet.
Vi anser att även Uppsala kommun bör välja en mer direktdemokratisk väg och låta Uppsalaborna få större möjlighet att ge uttryck för sin åsikt i olika frågor som angår dem. Det är dags att införa möjligheten att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun.

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala