Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten | Sverigedemokraterna Uppsala

Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

Nedanstående fråga av gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, anmäldes vid fullmäktiges sammanträde måndagen den 30 januari 2012 och besvarades av äldrenämndens ordförande, tillika kommunalrådet, Ebba Busch (KD) vid sammanträdet måndagen den 27 februari.

Länkar:

Frågan på Uppsala kommuns webbplats
Handlingar till och protokoll ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-02-27
Webb-tv ifrån Uppsala kommunfullmäktige 2012-02-27

Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten

Till äldrenämndens ordförande

Den 30 december 2011 uppmärksammade Upplandsnytt missförhållanden kring de trygghetslarm som många av våra äldre kommuninvånare är utrustade med. Det visade sig att dessa larm slutat fungera i samband med att telenätet slogs ut. I det aktuella fallet var en äldre kvinna i Uppsala kommun utan trygghetslarm i hela fem dygn.

Hemtjänsten menade att detta låg på teleoperatörernas ansvar, som i sin tur hävdade att de inte hade något med trygghetslarmens funktion att göra och att de på grund av kostnaderna slutat prioritera avbrott hos kunder med trygghetslarm.

Detta menar Sverigedemokraterna är helt oacceptabelt, särskilt med tanke på att såväl äldrenämnden som nämnden för hälsa och omsorg framhåller just ”trygghet” som främsta värdeord respektive upplevelsekriterium i inledningen av nämndernas uppdragsplaner. Sverigedemokraterna menar att alla kommuninvånare skall kunna känna sig trygga, oavsett ålder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd.

Med anledning av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande:

Hur arbetar du och kommunen med att medborgare med trygghetslarm aldrig mer skall bortprioriteras, oavsett yttre omständigheter såsom väderförhållanden och liknande?

Uppsala den 25 januari 2012

gruppledare