Forum Uppsala om SD:s framgångar | Sverigedemokraterna Uppsala

Forum Uppsala om SD:s framgångar

I 24 UNT:s samhällsprogram Forum Uppsala, som sänds kl. 10.00 på onsdagar, medverkade i veckan som gick SD Uppsalas gruppledare och UNT:s politiske chefredaktör Håkan Holmberg för att diskutera partiets opinionsframgångar under hösten.

Programledare var som vanligt Jörgen Cavelind. Till programmet hade redaktionen försökt få någon från de andra partierna i Uppsala att ställa upp som medverkande, men ingen ville möta SD i detta sammanhang.

De uppgifter som förekommer i programmet om SD Uppsalas motioner, interpellationer och frågor under den innevarande mandatperioden 2010/14 stämmer emellertid inte. Detta är något som enligt uppgift skall ha rättats i tv-sändningarna (dock vad det verkar inte på nätet).

Trots att SD som minsta parti inte har de resurser som andra partier har, saknar formellt samarbete med andra partier och inte heller har plats i nämnder eller styrelser har partiet under denna mandatperiod förutom två budgetförslag lämnat in följande ärenden till kommunfullmäktige.

Motioner
1. Motion om medborgarförslag (diarienummer KSN-2011-0229)
2. Motion om förbud mot tiggeri (KSN-2011-0230)
3. Motion om att avskaffa stödet till utländska författare (KSN-2012-0462)
4. Motion om lägre parkeringsavgifter i Uppsala (KSN-2012-0463)
5. Motion om insynsplats i kommunstyrelsen (KSN-2012-0464)
6. Motion om traditionella skolavslutningar (KSN-2012-0764)
7. Motion om närvarokrav för månadsarvode (KSN-2012-0942)

Interpellationer
1. Interpellation om illegala invandrare (KSN-2011-0263, som dock nekades framställan)
2. Interpellation om kvotering av utländska studenter i kommunala bostadsköer (KSN-2011-0283, som dock nekades framställan)
3. Interpellation om historieundervisningen i Uppsala kommuns skolor (KSN-2011-0362)
4. Interpellation om förskolan (KSN-2011-0547)
5. Interpellation om sfi-undervisningen i Uppsala kommun (KSN-2011-0577)
6. Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet (KSN-2011-0548)
7. Interpellation om terrorberedskap i Uppsala kommun (KSN-2011-0574)
8. Interpellation om alkolås i kommunens bilar (KSN-2011-0641)
9. Interpellation om hur mål i Översiktsplan 2010 tillvaratas med anledning av planerad administrationsbyggnad vid Botaniska trädgården (KSN-2012-1156)

Frågor
1. Fråga om nämndordförandes eventuella jävighet (KSN-2011-0578)
2. Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten (KSN-2012-0354)
3. Fråga om Speakers Corner på Vaksala torg (KSN-2012-0974)

Läs mer om detta i kommunens diarium. Det skall dessutom tilläggas att fler ärenden är på gång. Utöver detta har SD vid så gott som varje fullmäktigemöte varit aktivt i talarstolen under olika ärenden och dessutom fått beröm för detta av andra partiers politiker.

Därutöver har två interpellationer om turberkulos respektive kommunens samarbete med Uppsalamoskén också nekats framställan av Uppsala kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M).

Även uppgifterna om SD Uppsalas opinionsresultat stämmer inte helt och hållet. Vad som är riktigt är att Uppsalatidningen genomfört två opinionsmätningar sedan valet 2010. Den första mätningen där SD fick 3,9 procent genomfördes och publicerades under maj månad i år medan den andra med 4,0 procent gjordes och kom i september. Se mer information här.

I kommunvalet 2010 röstade 4 222 Uppsalabor på SD, vilket motsvarade 3,32 procent och 2 av 81 mandat i kommunfullmäktige. Valresultatet kompliceras av kommunens tre valkretsar. SD var nära att ta mandat i ytterligare två av valkretsarna och hade i så fall fått en vågmästarroll, vilket alltså är fullt möjligt i valet 2014.

Länkar:

24 UNT: Forum Uppsala, vecka 46 (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2012-11-14 kl. 10.11)
Forum Uppsala – Om Sverigedemokraterna i Uppsala (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2012-11-14)