Föredrag om stads- och landsbygdsutveckling | Sverigedemokraterna Uppsala

Föredrag om stads- och landsbygdsutveckling

På onsdagskvällen den 13 november höll gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, ett föredrag om partiets syn på stads- och landsbygdsutveckling i Uppsala kommun.

Arrangör var Föreningen Vårda Uppsala, som bjudit in alla partier i Uppsala kommunfullmäktige att presentera sin politik på dessa områden i seminarieserien ”Så vill vi ha Uppsala! De politiska partierna om stadens utveckling”. Mötet hölls på Träffpunkt Storgatan 11 i Uppsala.

(SD) redogjorde under en timmes tid med efterföljande frågestund för att SD Uppsala vill bland annat att Uppsala tätort växer på bredden, inte höjden, att Uppsalas unika kulturella värden bevaras och stadssiluetten respekteras samt att modernistisk arkitektur som Uppsala Konsert & Kongress, Blåsenhus, Psykiatrins hus, en eventuell ny administrationsbyggnad för Uppsala universitet invid Botaniska trädgården undviks.

Dessutom vill partiet att kransorternas och landsbygdens intressen tillvaratas på ett tydligare sätt så att inte så mycket fokus ligger på Uppsala stad. SD Uppsala vill gärna se fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm. Partiet säger nej till spårtrafik och vill istället satsa på bussarna.

SD vill bevara grönområdena inne i staden och motverka överdriven förtätning. Det är viktigt att Uppsala blir en bilvänlig stad där det är lätt att ta bilen och hitta prisvärd parkering. Medborgarnas åsikter och synpunkter ska tillvaratas på ett bättre sätt så att demokratin stärks.